Tijdens inspecties van verwarmingsapparatuur constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat sommige aanbieders zoals technische groothandels en webwinkels, verwarmingsapparatuur verkopen die volgens de fabrikant voor een ander gebruiksdoel is gemaakt. Hoger energiegebruik en lagere prestaties dan verwacht zijn hiervan het gevolg. Momenteel maakt verwarming van de woning en tapwater al 80% uit van het totale energiegebruik bij Nederlandse huishoudens. Daarnaast ziet de ILT dat er producten worden verkocht onder een nieuwe (eigen) merknaam en typenummer van de aanbieder.

In beide genoemde gevallen worden de aanbieders gezien als fabrikant en moeten zij voldoen aan de eisen van de Ecodesign-wetgeving, anders is verkoop verboden. Ook moet alle productinformatie openbaar toegankelijk zijn en het product worden geregistreerd in het Europees productregister voor energie-etikettering (EPREL). De ILT gaat handhavend optreden wanneer tijdens inspecties blijkt dat de zaken niet in orde zijn. Daarnaast treedt de ILT in contact met de relevante organisaties om er gezamenlijk voor te zorgen dat aanbieders van verwarmingsapparatuur goed worden geïnformeerd over de wettelijke eisen.

Voorbeelden
Bij verwarmingsapparatuur die voor een ander gebruiksdoel wordt aangeboden, kan worden gedacht aan:
•             Warmtepompboilers die bedoeld zijn voor tapwater, maar worden verkocht voor ruimteverwarming. Deze boilers hebben over het algemeen een te lage capaciteit voor het verwarmen van ruimtes. Met als gevolg dat bewoners de woning niet warm krijgen en een hoge energierekening hebben.
•             Ventilatiewarmtepompboilers die bedoeld zijn voor aansluiting op ventilatielucht, maar waarbij wordt aangegeven dat ze ook op de buitenlucht kunnen worden aangesloten. Het elektriciteitsverbruik is hoger omdat de buitenlucht kouder is dan de ventilatielucht. En in de winter kan het voorkomen dat de boiler onvoldoende wordt opgewarmd, waardoor er een risico op legionellavorming ontstaat.
•             Buffervaten die bedoeld zijn voor koud-wateropslag, maar worden verkocht als buffervat voor vloerverwarming. De vaten voor koud wateropslag zijn slechter geïsoleerd en als ze voor vloerverwarming worden toegepast, leidt dit tot meer warmteverlies en een hoger energieverbruik.

Toezicht ILT
Tijdens de reguliere inspecties van verwarmingsapparatuur controleert de ILT of de producten voldoen aan de energie- en prestatie-eisen uit de Ecodesign-wetgeving. Zo kijkt de inspectie naar welke producten op de markt worden aangeboden en of deze voor het juiste doel en met de juiste informatie worden aangeboden. Bij twijfel verricht de inspectie nader onderzoek, zoals het zelf uitvoeren van tests en inspecties bij fabrikanten, importeurs en aanbieders. Toezicht op de naleving van de energie-efficiëntie eisen van verwarmingsapparatuur is een van de prioriteiten binnen het Programma Duurzame Producten van de ILT.

Warmtepomp zonder buitenunit voor verwarming, warm water en ventilatie

Nefit Bosch brengt een nieuwe ventilatiewarmtepomp op de markt. De Compress 3800i EW is een alles-in-één oplossing voor verwarming, warm ...

Nederlanders springen zuinig om met hun verwarming

Uit onderzoek van Jaga en Markteffect blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders eerst warme kleding aantrekt als ze ...

Van veldverwarming tot airco op hotelboot

Installatietechniek is vaak maatwerk. Bijna geen project is hetzelfde. Een goed voorbeeld hiervan zijn de installatieprojecten in dit artikel. Stuk ...

De Nederlandse Verwarmingsindustrie krijgt nieuwe voorman

Met ingang van 1 januari 2021 zal Anne Jaap Deinum aantreden als branchemanager van de Nederlandse Verwarmingsindustrie. Hij volgt daarmee ...