Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

Warmtenet YpenburgBewoners Platform Ypenburg (BPY) en Eneco tekenen op 12 juni een intentieverklaring om gezamenlijk te onderzoeken of het Ypenburgse warmtenet ook door meer duurzame warmtebronnen gevoed kan worden. Bijvoorbeeld of zonnecollectoren in combinatie met stadsverwarming ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid voor bewoners om via een coöperatie betrokken te kunnen worden in de exploitatie van het warmtenet van Eneco.

De verwachting is dat binnen een jaar bekend is of de intenties omgezet kunnen worden in concrete plannen. Ook moet dan duidelijk zijn of de 10.000 huishoudens en overige gebouwen in de Haagse wijk, die gebruik maken van de warmte uit Eneco’s warmtenet, in een coöperatieve vorm meer betrokken kunnen worden. Vandaag de dag willen particulieren steeds minder afhankelijk zijn. Zo kweken ze bijvoorbeeld steeds vaker eigen groenten en laten een eigen energievoorziening aanleggen op het dak van hun woning. De warmtegebruikers in Ypenburg hebben duidelijk de behoefte om mee te praten over het beheer van het warmtenet en de prijs voor warmte, om zo meer invloed te hebben op hun energienota. BPY en Eneco verwachten dat een intensievere samenwerking met de gebruikers in coöperatieve vorm tot positieve resultaten leidt.

BPY en Eneco gaan diverse onderzoeken in gang zetten. Zo bekijken we of het mogelijk is om tussen april en oktober de temperatuur van het water in het warmtenet iets te verlagen, met behoud van hetzelfde comfort voor de bewoners. Als dat te realiseren is, ontstaat wellicht de mogelijkheid om ook warmte uit zonnecollectoren in die periode aan het systeem te koppelen. Zonnecollectoren zijn te plaatsen op daken van huizen, scholen en het zwembad. Deze zetten zonlicht om in warmte. Maar ook andere (lagere temperatuur) warmte is dan misschien mogelijk, zoals aardwarmte of warmte uit een biomassa-installatie. Naast de meer technische verkenningen wordt ook onderzocht of de betrokkenheid en inspraak van de warmtegebruikers in Ypenburg vergroot kan worden, met als ambitie het oprichten van een gezamenlijke energiecoöperatie. Komt het tot de vorming van een coöperatie, dan zal dat de eerste warmtecoöperatie in Nederland zijn.

Voor meer informatie: www.eneco.nl