Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 130 seconden

Ondernemingen die duurzamer willen worden door het omarmen van de circulaire economie komen veelal met productinnovaties. Uit onderzoek van norminstituut NEN zou blijken dat normen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van innovatieve producten en de marktacceptatie bevorderen. Op verzoek van het Rijk heeft NEN onderzocht welke rol normen spelen in concrete situaties waarin bedrijven circulaire producten op de markt willen brengen.

In nauwe samenwerking met bedrijven en Rijksoverheid werkt NEN eraan om te zorgen dat normen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van bedrijven in de circulaire economie. Ondernemers die actief zijn in de circulaire economie of de mogelijkheden daarvoor onderzoeken, weten dat afspraken met leveranciers en de ketenpartners heel belangrijk zijn. Ze lopen echter al snel tegen wet- en regelgeving aan. Normen en certificaten kunnen oplossingen bieden, maar welke normen en certificaten zijn in welke branche relevant? Dit heeft NEN voor acht cases onderzocht:

1.Groencertificaten voor biobased bouwproducten
2.Recycling van harde kunststoffen
3.Duurzame geleiderail
4.Biobased bouwmaterialen
5.Energieprestatienorm gebouwen en biomassa-installaties
6.Kwaliteitseisen groen gas
7.Scheepsafvalstoffen
8.Inzet struviet als meststof

De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting eind december gerapporteerd.

Naast de rol die normen hebben op het verhandelen en verduurzamen van producten, onderzoekt NEN de behoefte van de markt op dit gebied. Hieruit blijkt onder andere dat er vraag is naar heldere definities en termen, zodat iedereen dezelfde taal spreekt. Ook wil NEN een hulpmiddel ontwikkelen voor organisaties die verder willen met de circulaire economie. Naast uitleg over de doelen en kansen van een circulaire economie, kan gedacht worden aan een scan om de organisatie door te lichten en het identificeren van kansen voor de onderneming. Op basis hiervan kan een bedrijf een NEN-zelfverklaring opstellen om transparant te communiceren met de markt over de circulariteit van een product/organisatie in samenwerking met NEN Schemabeheer. Deze initiatieven worden in 2017 verder uitgerold.

Onlangs is het Rijksbrede Programma Circulaire Economie gepubliceerd. In het programma staat de volgende passage over normen: ‘Open normstelling kan een rol spelen in combinatie met certificering en standaardisering. In samenwerking met het bedrijfsleven, branches en NEN wordt gewerkt aan het aanpassen van het proces voor het opstellen van normen en certificaten. Het proces en de structuren dienen zo te worden aangepast dat innovatieve MKB-bedrijven met hun circulaire producten en diensten hiervan beter gebruik kunnen maken. Dit ter verdere uitvoering van de motie Dijkstra over Nederlandse en Europese normen en het realiseren van een circulaire economie. De Kamer is hier al eerder over geïnformeerd. Nederland levert inbreng op de door de Europese Commissie gestarte trajecten om te komen tot Europese normen voor circulaire economie.’

[related_post themes=”text”]