De beheerder van kwaliteitsregelingen in de installatiebranche, InstallQ, wil dat er een MKB-toets komt voordat de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties een feit is. Hieruit moet blijken of de kosten en de regeldruk door de certificering niet te hoog worden voor met name het MKB en ZZP’ers. De Tweede Kamer heeft op 28 mei 2019 ingestemd met de wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven, die vanaf januari 2021 zal ingaan.

Ed Nijpels, voorzitter InstallQ: “De aanpassing van de Woningwet bevordert de veiligheid van installaties in Nederland en brengt de kwaliteit van de branche op een hoger niveau. Samen met diverse andere organisaties is InstallQ voorstander van een wettelijke regeling voor cv-bedrijven. De keus voor een certificeringsregeling in plaats van een erkenningsregeling brengt echter aanzienlijk extra kosten voor de installateurs met zich mee.”

Capaciteit
“Voor alle werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vraagt de markt de inzet van veel bedrijven, waaronder ook MKB-bedrijven en ZZP’ers. Door de kosten van de regeling dreigen deze bedrijven af te haken”, aldus Nijpels. Hij vervolgt dat InstallQ wel op de ontwikkelingen vooruit is gelopen: “InstallQ heeft al een nieuwe certificeringsregeling uitgewerkt. Daarnaast draagt de stichting bij aan het opstellen van de vakbekwaamheidseisen, het invullen van het opleidingstraject en de examens.”

Evaluatie
Op basis van een amendement wordt de wet na drie jaar geëvalueerd. Die evaluatie gaat dan, naast de veiligheid van cv-ketels, over de regeldruk en de kosten voor bedrijven en consumenten. Maar de hoge kosten hebben installatiebedrijven dan al moeten maken, vindt InstallQ. De beheerder heeft er daarom in een eerder stadium van de discussie rond de nieuwe wetgeving op aangedrongen om nadrukkelijker naar de kosten te kijken.

Opleidingen
Mede op initiatief van het onderwijsfonds OTIB is recentelijk een online-zelftoets, een theorietoets en een praktijkexamen ontwikkeld. Deze komen binnenkort beschikbaar. Op basis hiervan kunnen cv-monteurs aan de technische eisen van de nieuwe regeling voldoen. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op de wijziging van de Woningwet, die per januari 2020 van kracht wordt. Voor de wet geldt een overgangstermijn van een jaar.

Bij InstallQ zijn circa 7.300 installatiebedrijven erkend. Daarnaast treedt InstallQ op als schemabeheerder voor certificeringsregelingen. In totaal kent InstallQ rond de 1.000 gecertificeerde bedrijven. InstallQ is in januari 2019 ontstaan uit een fusie tussen KvINL en Sterkin.