Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 86 seconden

De verkoopaantallen van warmtepompen in Nederland nemen toe. De verwachting is dat de jaarlijkse omzetwaarde van warmtepompen in 2018 voor het eerst die van cv-ketels in de woningbouw zal overstijgen. Dit blijkt uit onderzoek van Warmteppompstrategie, een initiatief van duurzaam adviesbureau Business Development Holland (BDH).

In 2018 zal er naar schatting voor ca. €250 miljoen aan (hybride) warmtepompen geïnstalleerd worden, tegenover ca. €220 miljoen aan HR-ketels. Deze verschuiving geeft naast de duurzame trend ook een economische trend aan: van het goedkopere apparaat met hoge variabele kosten (de HR-ketel) naar een duurder apparaat met lagere variabele kosten (de warmtepomp). De eindgebruiker doet een eenmalige investering en heeft minder last van fluctuerende gasprijzen.

Bij nieuwbouwprojecten worden duurzame energiebronnen geïntegreerd en de gasaansluiting wordt steeds vaker achterwege gelaten. Ook in de bestaande woningbouw worden meer en meer maatregelen getroffen om te verduurzamen. In ongeveer 10% van de gevallen wordt gekozen voor een warmtepomp als verwarmingsinstallatie en dit aandeel groeit door.

Warmtepompen vaker standaard
Het toenemende aandeel van warmtepompen komt onder andere doordat warmtepompen bij nieuwbouw steeds vaker de standaard zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Mede door de ISDE subsidie zijn warmtepompen over de levensduur in veel gevallen ook goedkoper dan gasketels en dat maakt de warmtepomp een interessante techniek voor particulieren en bedrijven die aan de slag willen met verduurzamen. De techniek past daarnaast binnen de ambitie van veel gemeentes om aardgasloze nieuwbouwwijken te ontwikkelen.

Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook veel woningcorporaties aan de slag gegaan met warmtepompen, zoals bijvoorbeeld bij NOM-renovatieprojecten. Ook de toepassing van hybride warmtepompen, de combinatie van een warmtepomp met een gasketel als backup, is in de praktijk al veelvuldig toegepast. Voor corporaties zijn warmtepompen een interessante optie om tot een CO2-neutraal woningbestand in 2050 te komen.