Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 38 seconden

NPR 9090 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) is geschreven om de technicus die nu nog niet dagelijks met DC (gelijkspanningsinstallaties) te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In de NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven. NPR 9090 is nu gepubliceerd.

Deze NPR is geen ontwerphandleiding, maar bevat uitleg over en aanwijzingen voor het beveiligen van DC-installaties. Inspectie, onderhoud en beheer zijn onderwerpen die in een later stadium worden toegevoegd.

De norm NEN 1010 gaat in op laagspanningsinstallaties. Dit geldt voor AC (wisselspanning) tot 1000 volt, voor DC tot 1500 volt. DC-installaties kwamen tot enkele jaren geleden alleen in bepaalde toepassingen voor en niet als algemene elektrische energievoorziening. De laatste jaren is dat laatste in opkomst, reden om meer aandacht te besteden aan de specifieke eigenschappen van DC-installaties.