NEN 6707 en NPR 6708 zijn herzien. De norm NEN 6707 geeft aan wat de eisen en bepalingsmethoden zijn voor de bevestiging van dakbedekkingen. De bijbehorende praktijkrichtlijn NPR 6708 laat zien hoe de norm gebruikt moet worden. De basis voor het maken van constructieve berekeningen is terug te vinden in de normenreeks NEN-EN 1990 tot en met NEN-EN 1999. NEN 6707 geeft aanvulling op de eisen en bepalingsmethoden voor de berekening van de bevestiging van dakbedekkingen. Op zowel de norm als praktijkrichtlijn kan nu commentaar worden geleverd.

De belangrijkste wijzigingen die in Ontwerp NEN 6707:2019 zijn opgenomen ten opzichte van de versie uit 2011 zijn:
- uitbreiding van het toepassingsgebied met plaatvormige dakbedekking, zoals zinken of koperen dakbedekking en aanpassing van de inhoud hierop;
- aanpassingen met betrekking tot partiële factoren;
- aanpassingen om aan te sluiten bij de meest recente versies van normen waar naar wordt verwezen.

Voor Ontwerp NPR 6708 geldt dat de wijzigingen bestaan uit:
- de toevoeging van specifieke regels voor metalen dakbedekkingen;
- aanpassingen met betrekking tot de aansluiting op testmethodes;
- aanpassingen om aan te sluiten op de herziene versie van NEN 6707, met betrekking tot partiële factoren.

Belanghebbenden kunnen tot 15 juli 2019 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 6707:2019 en NPR 6708:2019.