In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label.

Een langlopende wens van de Lente-akkoord partijen gaat met de nieuwe energielabel indeling in vervulling. Nieuwbouwwoningen kunnen zich eindelijk onderscheiden met één of meer plusjes achter de A.

Energieprestatie in kWh/m2 jaar
De nieuwe meetmethode vervangt de Energie-Index (EI) door BENG 2, het primair fossiel energiegebruik. Dit is de basis voor de verschillende klassegrenzen van energielabels. Dit houdt in dat de energieprestatie-indicator voortaan wordt uitgedrukt in kWh/m2 jaar.
Ook de puntenwaardering in WWS is aangepast. Met de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de rekenwijze voor netto warmtevraag veranderd, waardoor ook de klasse-grenzen voor de EPV zijn gewijzigd. De oude rekenwijze is zo zuiver mogelijk omgezet naar een nieuwe.

Bron: NEN

Op onze nieuwsbrief abonneren