Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 44 seconden

Het Anne Frank Huis in Amsterdam wordt momenteel voorzien van nieuwe technische installaties. Die moeten ervoor zorgen dat het klimaat in de dagboekzaal en het depot van het museum straks voldoen aan de allerhoogste eisen om de kwaliteit van de museumstukken langdurig te kunnen borgen. De uitgebreide projectbeschrijving is te lezen op detechniekachternederland.nl.

Het is een bijzonder project en niet alleen omdat het een historische locatie betreft waar mensen uit de hele wereld op afkomen. “Het ombouwen en aanpassen van het waterleidingsysteem is ’s nachts gebeurd, net als de aanpassingen aan de luchtbehandelingsinstallaties”, legt Veenstra op detechniekachternederland.nl uit. Een andere bijzonderheid: voor de warmteopwekking zijn nieuwe hr-ketels geplaatst. De Anne Frank Stichting koos toch voor gas, omdat het museum niet heel veel warmte verbruikt. Lt-verwarming was bovendien geen optie, want daarvoor had alles in het monumentale deel van het museum op zijn kop gemoeten.