Ondanks de goed gevulde orderportefeuilles staan duizenden toekomstige bouwprojecten in de wachtstand. De bouwsector kampt met een personeelstekort en langere levertijden van bouwmaterialen. Het stikstofprobleem is daar recentelijk bovenop gekomen. Intussen is het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwe woningen al heel 2019 aan het dalen. Ook in de utiliteitsbouw treedt in het tweede kwartaal van 2019 een stagnatie op.

BouwKennis gaat in haar septemberraming uit van een productie van 69.000 nieuwbouwwoningen in 2019. Vanaf 2020 zal het aantal opgeleverde woningen dalen naar 68.000 in 2020 en 66.000 in 2021. De utiliteitsbouw groeit naar verwachting nog verder tot € 4,15 miljard in 2019 en € 4,35 miljard in 2020. In 2021 stagneert de groei en wordt er € 4,40 miljard geproduceerd.

Stikstofproblematiek
Ondanks de hoge vraag naar woningen en gebouwen kampt de bouwsector momenteel met een aantal omvangrijke uitdagingen. De vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State op 29 mei jl. heeft ervoor gezorgd dat er in de buurt van Natura 2000 gebieden in principe geen bouwvergunningen worden afgegeven voor projecten waarbij stikstofdepositie wordt veroorzaakt. Dit probleem komt bovenop de uitdagingen die de bouwsector al had: een tekort aan personeel en de langere levertijden van bouwmaterialen.

Duurdere nieuwbouwwoningen

De situatie in de bouwsector is door deze capaciteitstekorten al overspannen, wat gepaard gaat met grote prijsstijgingen en financiële risico’s voor aannemers. Deze worden doorberekend in de prijs voor eindklanten. Sinds medio 2016 zijn nieuwbouwwoningen gemiddeld een ton duurder geworden. De afzet van nieuwe koopwoningen neemt hierdoor af, van bijna 36.500 woningen in 2017 tot naar schatting 32.000 op jaarbasis in 2019.

Plafond breikt
Nadat er in 2018 bijna 66.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd werden, bereikt de woningbouw in 2019 voorlopig het plafond op 69.000 woningen. Als gevolg van de rappe daling in de vergunningverlening – mede door het afschaffen van het stikstofcompensatieprogramma PAS – zal het aantal opgeleverde woningen vanaf 2020 afnemen. BouwKennis gaat ervan uit dat de woningnieuwbouw iets af zal nemen tot 68.000 woningen in 2020 en 66.000 woningen in 2021.