De Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA) heeft een ventilatiekeur geïntroduceerd. Het betreft een nieuwe norm voor het onderhoud van ventilatiesystemen. Het keurmerk geeft woningeigenaren zekerheid over de kwaliteit van het binnenklimaat van de woning.

Het ventilatiekeur is ontwikkeld om die binnenluchtkwaliteit naar een hoger niveau te krijgen is. Het is gericht op woningventilatie van woningen en zorgt, door een specifieke onderhoudsmethode, voor een betere kwaliteit van de binnenlucht, aldus de VLA. Het keurmerk kan uitsluitend door gecertificeerde Ventilatiekeur-specialisten worden afgegeven waardoor garantie op onderhoud en binnenluchtkwaliteit gegarandeerd is.

Gerichte checklist
De ISSO 63 norm schreef al voor dat ventilatiesystemen regelmatig aandacht moesten krijgen. Het VLA Ventilatiekeur houdt in aanvulling hierop ook rekening met externe factoren, die zorgen voor snellere of juist langzamere vervuiling. De VLA gebruikte deze kennis om een concrete checklist op te stellen, die de schoonmaakfrequentie beter bepaalt. Het effect is dat men steeds op het juiste moment controleert, reinigt of vervangt.

De VLA verwacht dat woningeigenaren en -beheerders en bewoners het ventilatiekeur goed ontvangen. Met de toename aan allergieën, discussies over CO2-uitstoot en microbiologische processen, is men zich steeds bewuster van het effect van luchtkwaliteit.