Op 1 maart is het platform Gezond Binnen gelanceerd. Het platform geeft onafhankelijke informatie over een gezond binnenklimaat. Het doel van de initiatiefnemers is dat iedereen gezond binnen moet kunnen zijn in gebouwen waar gewoond, gewerkt, geleefd, gerecreëerd en gezorgd wordt. Tot de initiatiefnemers behoren Binnenklimaat Nederland, Heijmans, ISIAQ, Longfonds, Philips, TNO en Velux.

Het platform Gezond Binnen wil mensen bewust maken van de positieve impact van een gezond binnenklimaat. Bovendien wil het platform bijdragen aan de kennisontwikkeling van gebouweigenaren en gebruikers/bewoners. Met tools en instrumenten wordt duidelijk wat zij kunnen doen om het binnenklimaat in gebouwen en huizen te verbeteren. Daarnaast zet platform Gezond Binnen in op onderzoek waarmee het effect van een gezond binnenklimaat inzichtelijk wordt gemaakt met feiten en cijfers.
Gemiddeld zijn we negentig procent van onze tijd binnen, stellen de initiatiefnemers. Toch is het voor veel consumenten onduidelijk wat een gezond binnenklimaat inhoudt en wat de effecten zijn als het binnenklimaat niet of onvoldoende op orde is. Met de lancering van platform Gezond Binnen wil men in die behoefte voorzien. Niet alleen consumenten maar ook werkgevers, (semi)overheidsinstellingen en huiseigenaren kunnen op het platform terecht voor informatie en advies.

Gezond binnenmilieu

Vanwege de huidige corona-crisis ligt de focus bij scholen veelal op CO2 gestuurde regelingen. Ook de overheid stelt dit als ...
Verder Lezen

Herhaalt de geschiedenis zich?

In 2012 werd er door overheid al eerder subsidie uitgekeerd voor het verbeteren van de ventilatie in scholen in Nederland ...
Verder Lezen

Stankklachten bij ventilatie: een kwestie van gezond verstand

Het komt regelmatig voor dat gebruikers last hebben van stank in hun woning, kantoor of op school. Aan de installateur ...
Verder Lezen

Rol van ventilatie onderschat

De Nederlandse overheid stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen bij het aanpassen van de ventilatiesystemen ...
Verder Lezen