Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 132 seconden

Gebouwen en bedrijfsprocessen zijn steeds meer ‘all electric’. Elektrische energie is dan ook de levensader van handel, dienstverlening en industrie. Toch is de term Power Quality, ofwel stroom- en spanningskwaliteit, voor veel mensen een relatief onbekend begrip. Het nieuwe ISSO-Kleintje Power Quality en EMC legt uit wat Power Quality (PQ) is, wat het belang ervan is en hoe we het kunnen verbeteren.

Ledverlichting, zonnepanelen en laadpalen: voorbeelden van technieken die bedrijven steeds vaker aanschaffen. Naast alle voordelen van deze installaties, kleven daar ook nadelen aan. De moderne elektronica kan de elektriciteitsvoorziening ‘vervuilen’. Kortom, de kwaliteit van de netspanning verslechtert terwijl de apparatuur juist gevoeliger wordt voor de kwaliteit van de netspanning. Dat zorgt voor het verkorten van de levensduur van apparaten en het beïnvloedt hun efficiëntie en functionaliteit. Gevolg: flikkerende verlichting, slecht werkende airco’s en computers die vaker crashen. Soms vallen bedrijfsprocessen zelfs helemaal stil. Deze problematiek, samengevat in het woord Power Quality, leidt tot hoge kosten bij bedrijven, kantoren en industrieën. In Europa wordt de schade jaarlijks op 150 miljard euro geschat.

Markt vraagt om kennis PQ
Arjan Schrauwen, projectcoördinator bij ISSO: “Als maatschappij hebben we groot belang bij een goede Power Quality en Elektromagnetische Compatibiliteit. Een goede PQ van apparatuur en installaties vermindert slijtage van apparaten, geeft meer rendement en zorgt voor lagere bedrijfskosten. Maar goede PQ is niet vanzelfsprekend. We kunnen niet meer elk type apparaat zo maar aansluiten en verwachten dat het goed gaat. De markt heeft dringend meer kennis nodig om de spannings- en stroomkwaliteit te waarborgen. Niet door lapwerk achteraf, maar door al vanaf het ontwerp rekening te houden met PQ.”

Antwoord on-the-job
Het nieuwe ISSO-Kleintje Power Quality en EMC biedt installateurs, ontwerpers en gebouwbeheerders on-the-job een antwoord op praktisch elk voorkomend PQ-vraagstuk. Het legt uit wat PQ is, wat het belang is van een goede power quality, waardoor deze wordt beïnvloed en hoe de power quality kan worden verbeterd. Hierbij wordt dieper ingegaan op zowel het gebied van technische interpretatie, als ook de begrippen en normeringen rond dit onderwerp. Het handboekje behandelt ook EMC, Elektromagnetische Compatibiliteit, en het noemt welke storingen daarbij ontstaan en hoe we die kunnen beperken en oplossen.

Rekening houden bij ontwerp
Arjan Schrauwen: “Het is noodzakelijk dat installateurs kennis van zaken hebben als het gaat om PQ en EMC. Zo moet hij in het ontwerp al rekening houden met bijvoorbeeld de inschakelstroom en met de EMC van elektrische en elektronische componenten. Uiteraard is ook de eigenaar of gebruiker verantwoordelijk. Die moet weten welke toestellen in welke hoeveelheden zich in de elektrische installatie bevinden.”

Dit ISSO-kleintje is verkrijgbaar via www.kennisbank.isso.nl.