Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 59 seconden

Uneto-VNI heeft samen met onder andere FME en Energie-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om een spoedige behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie die door minister Kamp aan de Tweede Kamer is aangeboden. Deze wet biedt een kans voor een heldere afbakening tussen het werkterrein van netbeheerders en (markt)bedrijven die een cruciale rol vervullen in de energietransitie. De Memorie van Toelichting bij dit wetsvoorstel wekt de suggestie dat netwerkbedrijven activiteiten achter de meter kunnen verrichten, zoals het plaatsen en onderhouden van technische installaties. Uneto-VNI en de andere ondertekenaars van de brief wijzen erop dat dit typisch een marktactiviteit is.

Een heldere domeinafbakening creëert de randvoorwaarden voor investeringen die hard nodig zijn om de energietransitie op koers te houden. In het bijzonder vragen de organisaties aandacht voor het onmogelijk maken van kruissubsidiëring tussen netbeheerders en verwante (netwerk)bedrijven.

Het is onwenselijk dat netwerkbedrijven activiteiten achter de meter gaan uitvoeren. Publiek geld van netbeheerders mag volgens de coalitie niet worden ingezet voor dergelijke commerciële activiteiten. Dit leidt tot marktverstoring waardoor installatiebedrijven en energieleveranciers worden belemmerd om de energietransitie de noodzakelijke vaart te geven met nieuwe producten en diensten.

[related_post themes=”text”]