Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 86 seconden

 

NEN heeft een enquête in de bouwsector uitgezet waaruit moet blijken of er behoefte is aan normalisatie om circulaire ambities te realiseren. Nederland heeft op die ambities ingezet om op de lange termijn te kunnen beschikken over grondstoffen. Het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ stelt als doel om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen ten opzichte van 2016.

Circulair moet mainstream worden
De bouwsector verbruikt veel grondstoffen en produceert veel afval. Van het bouw- en sloopafval wordt circa 98% opnieuw nuttig ingezet maar meestal in een laagwaardiger toepassing. Om juist meerwaarde te creëren in de keten, zijn nieuwe bedrijfsmodellen en producttoepassingen nodig. Ideeën en voorbeelden zijn er volop: van bezit naar gebruik, adaptief bouwen, duurzaam materiaalgebruik, biobased bouwproducten. Maar om de doelstelling van 2030 te bereiken, zal circulair mainstream moeten worden.

Meedoen aan de enquete
De transitie naar een circulaire bouw vraagt om nieuwe afspraken, zowel op product- als op procesniveau. Enerzijds om te kijken wanneer en in welke mate een product circulair is. Anderzijds om modellen te ontwikkelen en criteria vast te stellen, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of en hoe een proces leidt tot een circulair eindresultaat. NEN wil nu middels een enquête in beeld krijgen waar de bouwsector op het gebied van normalisatie behoefte aan heeft om de circulaire ambities te kunnen realiseren.

Geïnteresseerden kunnen t/m 7 april aan de enquête deelnemen. Dan vindt een bijeenkomst over Circulair Bouwen plaats vindt, die de deelnemers kunnen bijwonen. Deze middag worden de resultaten van de enquête gepresenteerd en is er plaats voor discussie over volgende stappen. Een programma voor deze middag wordt nog ontwikkeld.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

[related_post themes=”text”]