Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 117 seconden

Cv-ketelfabrikant Nefit verhoogt de financiële vergoeding bij vervanging van brandersets van de Topline-serie uit de jaren 2006 tot en met 2009. De volledige brutoprijs van de brander wordt nu vergoed. Tot 1 augustus 2017 vergoedt Nefit daarnaast 25 euro extra voor de vervangingswerkzaamheden. Voor installateurs die al brandersets hebben vervangen, geldt de regeling met terugwerkende kracht.

Op 2 februari jl. riep Nefit op om brandersets van de Nefit TopLine-serie uit de jaren 2006 tot en met 2009 te vervangen. De destijds geleverde brandersets laten onjuiste sluiting toe. Bij onjuiste sluiting kunnen rookgassen ontsnappen binnenin het toestel, waardoor smeltschade kan ontstaan aan de binnenzijde van het toestel en uiteindelijk brand ontstaat.

Daarom heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Nefit opgeroepen om vóór 31 december 2018 de versie 1-brander (met losse branderpakking) te laten vervangen door de nieuwe brander.

Uneto-VNI vond de financiële condities die Nefit eerder had vastgesteld voor vervanging van de branderset onvoldoende. De branchevereniging is van mening dat Nefit niet alleen de kosten van de brandersets moet vergoeden, maar ook een tegemoetkoming in de bijkomende kosten (voorrijkosten, arbeidsloon en administratieve kosten). Hierover is overleg gevoerd met Nefit, wat heeft geleid tot een verbeterde financiële vergoeding bij vervanging:

Nefit vergoedt de volledige brutoprijs van de brander in plaats van de brutoprijs minus 20% die in de brief stond vermeld die installateurs eerder van Nefit hebben ontvangen. Dit komt neer op 80 euro ex. btw. Het verschil tussen deze brutovergoeding en de netto-inkoopprijs is een dekking voor de voorrij- en/of administratiekosten.

Voor de vervangingswerkzaamheden zelf vergoedt Nefit 25 euro extra ex btw ongeacht of vervanging tijdens regulier onderhoud of tijdens een extra servicebezoek heeft plaatsgevonden. Deze regeling geldt tot 1 augustus a.s. Nefit meldt dat vervanging niet meer dan 7 minuten extra in beslag neemt tijdens regulier onderhoud.

Installateurs die al brandersets hebben vervangen, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 gebruikmaken van bovenstaande regeling. Daarvoor kan het reguliere retourformulier worden gebruikt.

Nefit is van mening dat een onjuiste sluiting visueel vast te stellen is. De installateur kan volgens Nefit zien of de klemmen correct zijn gesloten. Dit is van belang voor eventuele aansprakelijkheid voor brand als gevolg van onjuiste sluiting van de oude branderset. Nefit acht zich niet aansprakelijk voor ‘eventuele nalatigheid van derden’ en wil niet op voorhand aansprakelijkheid door installateurs uitsluiten. Bij brand wil de fabrikant per geval de toedracht en verantwoordelijkheden objectief vaststellen.

[related_post themes=”text”]