Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 123 seconden

Air conditioning repairman working on a compressor and giving a thumbsup.

Het MKB-metaal heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. Met name het verder aantrekken van de binnenlandse markt is hiervoor verantwoordelijk. Met de sterke toename van de orderintake is ook de werkgelegenheid en het aantal vacatures sterk toegenomen. De vraag naar vakmensen is op het moment zo groot dat meerdere sectoren aangeven niet alle uitstaande vacatures in te kunnen vullen. Het effect van een hogere bezettingsgraad heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van de verkoopprijzen en de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. Dat blijkt uit de resultaten van de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer over het MKB-metaal.

Ook de buitenlandse orderpositie is verder gegroeid maar deze groei was in het tweede kwartaal geringer dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Ondanks alle positieve ontwikkelingen is de sector met haar verwachtingen voor het derde kwartaal van dit jaar iets terughoudender. De gemiddelde totale orderportefeuille is in het tweede kwartaal gestegen van gemiddeld 7,6 naar 9,5 weken.

Orderpositie binnenland
Net als in het eerste kwartaal van dit jaar is de binnenlandse orderpositie de aanjager van de huidige groei van het MKB-metaal. 45% van de respondenten geeft aan dat de binnenlandse orderpositie in het tweede kwartaal is toegenomen terwijl dit bij maar 10% is afgenomen. De laatste keer dat het MKB-metaal een dergelijke groei liet zien, was in 2008.

De waardering van de binnenlandse orderpositie is net als in het eerste kwartaal van dit jaar overwegend positief. Meer dan de helft van de ondernemers geeft aan tevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie, terwijl maar 7% aangeeft ontevreden te zijn.

De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn voorzichtiger. Een lagere groeiverwachting voor het derde kwartaal is echter heel gebruikelijk. In het derde kwartaal nemen de omzetten door de zomervakantie voor veel bedrijven automatisch af.

Orderpositie buitenland
De ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille over het tweede kwartaal wordt aanzienlijk minder positief beoordeeld dan over het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal was de ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille beter dan de binnenlandse orderportefeuille, nu is dat andersom. Kwartalen met hoge groei worden afgewisseld met kwartalen met een lage groei.

Nu geeft 32% van de exporterende bedrijven aan een betere orderportefeuille te hebben terwijl dat in het vorige kwartaal nog 44% was. Het aantal bedrijven met een afgenomen orderportefeuille buitenland is daarentegen iets toegenomen. Per saldo geeft nu 15% van de bedrijven aan een betere orderportefeuille te hebben terwijl dit in het vorige kwartaal nog 30% was.