Omdat eerder geplande events dit voorjaar vanwege het coronavirus zijn uitgesteld, wordt AZEB in september en oktober nogmaals geïntroduceerd. Dit gebeurt op een online en een live beurs en met een cursus. Het AZEB-project (Affordable Zero Energy Buildings) heeft nagenoeg alle bestaande oplossingen voor betaalbaar energieneutraal bouwen in kaart gebracht. De AZEB-routekaart leidt bedrijven samen met hun opdrachtgevers naar het optimum tussen kosten en kwaliteit bij nieuwbouw en renovatieprojecten. Deze nieuwe methode is in een Europees project ontwikkeld onder leiding van vereniging DNA in de Bouw.

In drie jaar tijd zijn door 8 organisaties uit 6 EU-landen bewezen oplossingen verweven tot een nieuwe geïntegreerde aanpak: de AZEB-routekaart. Deze leidt opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers in 17 stappen naar een betaalbaar energieneutraal gebouw met voorspelbare prestaties en kwaliteit, aldus de initiatiefnemers. ‘De werkelijke gebruikskosten zijn leidend. Aantoonbare kwaliteit en blijvend lage kosten effenen de weg voor betaalbare projectfinanciering. Voorspelbare kwaliteit maakt energieneutraal bouwen echt betaalbaar.’

Geen universele standaardoplossing
‘Er bestaat geen universele standaardoplossing voor energieneutraal bouwen. Aan het begin van een project moeten honderden besluiten worden genomen door de initiatiefnemer. Het zijn besluiten die vanuit elk perspectief ook weer een andere invulling kunnen krijgen, denk aan de architectonische invalshoek, de installatietechnische kant, de randvoorwaarden van de omgeving van het gebouw. In de huidige praktijk worden deze besluiten vaak genomen zonder de samenhang te begrijpen en zonder de effecten op de gebruiksfase in beeld te hebben. Door de AZEB-routekaart te volgen komt een ontwerpteam samen met de initiatiefnemer wel tot een afgewogen beslisproces en vormen expliciete kwaliteitsafspraken de kaders van het project. Maatgevend hierin is de integrale gebouwprestatie. Die borgt de gebruikerstevredenheid tot na oplevering.’

Meer dan een stappenplan
De AZEB-methode is volgens de initiatiefnemers meer dan alleen een stappenplan. ‘Het is een handreiking voor een structurele verandering van projectaanpak en bedrijfsvoering. De AZEB-routekaart behelst alle projectfases, van initiatief tot gebruik & onderhoud. Deze zijn aangevuld met twee stappen op organisatieniveau: projectevaluatie en ketenintegratie. Immers zijn de ervaringen uit een project goud waard als je deze inzet om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat verhoogt de impact van een bedrijf. Praktische hulpmiddelen om de stappen in praktijk toe te passen maken deel uit van de AZEB-methode. De routekaart is ontwikkeld voor nieuwbouw en ook voor renovatie bruikbaar.’

Kennismaken met AZEB
In september en oktober zijn er opnieuw kansen om kennis te maken met AZEB. Tijdens de online beurs Building Holland Digital op 10 september staan nieuwe trends en innovaties op het gebied van de energietransitie centraal. AZEB verzorgt de breakout sessie ‘Betaalbaar BENG met voorspelbare hoge gebouwkwaliteit’ van 11.30 tot 12.00 uur. Aanmelden op https://www.buildingholland.online/programma-energietransitie/
Kennisinstituut KERN verzorgt op 18, 21 en 28 september en op 5 oktober de 4-daagse AZEB-training. In deze training op niveau HBO+ leert de cursist in 17 stappen om betaalbaar (bijna) energieneutraal te bouwen en te renoveren en maak hij intensief kennis met integraal projectmanagement. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Meer informatie op https://kennisinstituutkern.nl/azeb-training-2020/
Het eerder geplande AZEB-slotcongres met binnen- en buitenlandse sprekers vindt nu plaats op 27 oktober van 13 tot 17 uur tijdens de beurs Building Holland 2020 in Amsterdam. Meer informatie en gratis inschrijven: https://www.duurzaamgebouwd.nl/agenda/20201027-azeb-slotcongres.

Op onze nieuwsbrief abonneren