Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 50 seconden

Nederlanders met zware beroepen, zoals loodgieters, halen steeds vaker hun pensioen niet. Ze melden zich voortijdig ziek en krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering om de periode tot hun pensioen te overbruggen, meldt de Volkskrant. Bij de laatste cao-onderhandelingen zette Uneto-VNI in op duurzame inzetbaarheid van werknemers: niet eerder met pensioen, maar gezond de eindstreep halen. Daarover zijn in de cao inmiddels concrete afspraken gemaakt.

Het pensioenfonds voor de metaal (PMT) ziet een verdubbeling van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten sinds de pensioenleeftijd in stappen omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. Ook bij het pensioenfonds Zorg & Welzijn worden ouderen vaker (plus 20 procent) arbeidsongeschikt verklaard.

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben bij de laatste cao afgesproken dat oudere werknemers boven de 55 jaar tegen een aangepaste beloning in lichtere functies kunnen gaan werken. De werknemer moet daar wel toestemming voor geven. Deze maatregel beoogt de duurzame inzetbaarheid en daarmee de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt te versterken. Ook zijn afspraken gemaakt over onderzoek naar versterking van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.