Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 83 seconden

Voor het 60e bedrijfsjubileum brengt Testo de testo 440 uit. Het instrument is bedoeld voor metingen waar de installateur dagelijks mee te maken heeft. De testo 440 sondes zijn verkrijgbaar voor luchtsnelheid, temperatuur, vocht, turbulentiegraad, CO2, CO en lichtsterkte. Er is keuze tussen modellen met of zonder kabel.

Klimaat- en behaaglijkheidsparameters worden vaak gemeten volgens standaard procedures resp. normen. Om het dagelijks werk voor de gebruikers eenvoudiger te maken zijn helder gestructureerde menu’s voor de volgende metingen al in de testo 440 opgeslagen: debietmetingen in het kanaal en bij toe- en afvoerrozetten, k-factor, turbulentiegraad volgens EN ISO 7730, koel-/verwarmingsvermogen, en een speciale datalogmodus (registratie van meetwaarden in bepaalde intervallen).

De draadloze  Bluetooth®-sondes bieden meer bewegingsvrijheid bij de meting en besparen ruimte in de meetkoffer. Bovendien kan men één sondehandgreep universeel verbinden met alle bijpassende sondes en opzetstukken. Op die manier kan men in een handomdraai van de meting van de binnenluchtkwaliteit overschakelen naar het bepalen van het debiet.

Het grote display van de testo 440 kan 3 meetwaarden tegelijkertijd aangeven. Bovendien maakt het een configuratie van de metingen mogelijk en kan men het resultaat in één oogopslag bekijken. Het interne geheugen van het instrument kan tot 7500 meetrapporten bevatten. Deze zijn via een USB-aansluiting als Excel-bestand te exporteren. Via een optionele Bluetooth printer wordt het rapport direct op locatie geprint.

De testo 440 is verkrijgbaar in twee varianten. Het model testo 440 dP is technisch identiek aan de gewone variant, maar beschikt tevens over een geïntegreerde verschildruksensor. Daarmee zijn metingen aan filters, gasleidingen alsmede pitotbuis- en k-factor-metingen mogelijk. Voor vaak voorkomende toepassingen (o.a. kanalen, luchtroosters, binnenluchtkwaliteit en klimaatmetingen in laboratoria) zijn standaard sets met meetinstrumenten, sondes en toebehoren verkrijgbaar.