Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 66 seconden

De mogelijkheden voor het financieren van energiebesparende maatregelen zijn opnieuw uitgebreid. Zo kunnen woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren het verwijderen van hun asbestdak meefinancieren met de Energiebespaarlening als zij hun dak isoleren.
Het Nationaal Energiebespaarfonds speelt in op de behoefte van de markt. Zo kwam het verzoek binnen om het verwijderen van asbestdaken op te nemen in de Energiebespaarlening, in combinatie met dakisolatie. Dat verzoek is gehonoreerd. Het verwijderen van het asbestdak is immers een goed moment om het dak beter te isoleren of er zonnepanelen op te leggen. Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen de Energiebespaarlening voor 50% inzetten voor het verwijderen van asbest. De overige 50% moet ingezet worden voor dakisolatie en eventuele andere energiebesparende maatregelen.

Asbestdaken zijn na 2024 verboden in Nederland. Bij verweerde asbestdaken kunnen namelijk asbestvezels vrijkomen die een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren of het milieu kunnen vervuilen. Voor het verwijderen van asbestdaken is tevens subsidie beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Naast de mogelijkheid om het verwijderen van asbest te financieren met de Energiebespaarlening, kunnen woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren ook het waterzijdig inregelen van cv-installaties meefinancieren. Daarnaast is voor de Energiebespaarlening en de VvE Energiebespaarlening onlangs de rente verlaagd. Het nemen van energiebesparende maatregelen is met deze nieuwe mogelijkheden en de renteverlaging nog gemakkelijker en aantrekkelijker geworden.

Voor meer informatie: www.ikinvesteerslim.nl