Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 50 seconden

86509dea41e37ef96bacb6d4188683c166d5cbd0De provincie Groningen wil een lening van 2 miljoen euro verstrekken voor het project Geothermie Noordwest in de Groningen, meldt de provincie op haar website. Het project wordt ontwikkeld door de gemeente en het Waterbedrijf Groningen en is onderdeel van Warmtestad Groningen. Het project heeft als doel om de komende vijf jaar zo’n 11.000 woningen in het noordwesten van de stad Groningen aan te sluiten op een warmtenet dat gevoed wordt door een geothermiebron op het Zernike-complex. Bij het gebruik van geothermie wordt de warmte van de aarde benut. Daarvoor wordt warm water gebruikt, dat vanuit grote diepte (minimaal 500 meter) wordt opgepompt. Het gebruik van geothermie als bron vergt een grote investering, maar levert zeer veel energie voor een lange periode.

De provincie wil het project ondersteunen omdat aardwarmte een veelbelovende techniek is die bijdraagt aan de overgang naar duurzaam energiegebruik (de energietransitie). ‘Geothermie Noordwest kan in potentie een grote bijdrage leveren aan de ambitie van de provincie om de energietransitie in Groningen te versnellen.’

[related_post themes=”text”]