Het Leidse Dierentehuis Stevenshage beschikt sinds kort over 164 zonnepanelen, meer dan genoeg om het hele gebouw van stroom te voorzien. Daarnaast zijn een warmtepomp voor de kattenafdeling en twee grote zonneboilers geïnstalleerd voor de warmwatervoorziening van het gebouw. “Dit past helemaal in onze ambitie om het groenste asiel van Nederland te zijn”, aldus beheerder Nicolette Bloemendaal.

“In 2009 waren er al 25 zonnepanelen op het dak geplaatst. Dankzij de nalatenschap van een weldoener die dat zo had bepaald, zijn daar nu 139 panelen bij gekomen”, vervolgt de beheerder. “De dieren die eronder wonen hebben geen idee, maar de panelen wekken jaarlijks ongeveer 47.500 kilowattuur elektriciteit op. Het overschot wordt terug verkocht aan de energieleverancier.”

Halvering CO2 uitstoot
Het hele project is begeleid door Stichting Stimular, die een duurzaamheidsscan voor het asielgebouw deed en totaaladvies gaf. “De totale CO2 footprint van het Leidse dierenasiel is gehalveerd van 54 naar 27 ton per jaar”, vertelt Marc Herberigs van de stichting. “De kabinetsdoelstelling om 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 heeft Stevenshage hiermee al behaald.”

Investering wordt binnen zes jaar terugverdiend
Het buurbedrijf van Stevenshage, de Leidse Solar-Energy-Groep, heeft de levering en installatie verzorgd. Zij leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van het dierenasiel. Erwin Gosenson van Solar-Leiden legt uit dat het asiel de totale investering binnen zes jaar terugverdient. “Een mooi vooruitzicht, vooral omdat Dierentehuis Stevenshage voor een groot deel afhankelijk is van donateurs en giften. Hierdoor kan dat geld weer beter besteed worden aan de opvang en het welzijn van de dieren zelf.”

Foto: Solar-Energy-Groep