Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 163 seconden

Holland Water uit Driebergen sluit  in Teheran een samenwerkingsovereenkomst met het Iraanse bedrijf Padyab Tadjhiz Co. Holland Water, leverancier van installaties tegen Legionellabesmetting,  was het afgelopen jaar al actief in het Midden-Oosten door systemen te verkopen in Dubai. Maar de onderneming ziet ook kansen in Iran, waar grote behoefte is aan apparatuur om water dat door de Legionellabacterie is verontreinigd, schoon te maken.

Deze voor Holland Water grote stap richting zaken doen in Iran begon met een door de RVO  (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) geïnitieerd ondersteuningstraject via de zogeheten Starters International Business-regeling, de SIB. Holland Water zette medio 2015 de eerste voorzichtige stappen in Iran. Nu afgelopen maand na tien jaar de internationale sancties tegen Iran zijn opgeheven, ontstaan ook voor het Westers bedrijfsleven nieuwe mogelijkheden om op de Iraanse markt zaken te gaan doen. De overeenkomst met Padyab wordt op maandag 1 februari ondertekend in het Taj Mahal Hotel in Teheran.

Padyab Tadjhiz Co heeft zijn hoofdvestiging in Teheran, maar is actief in alle 33 provincies van Iran. Het bedrijf opereert in de mijn-, olie- en gaswereld, maar ook in milieu en water. Padyab sloot de afgelopen jaren al met een aantal vooraanstaande Europese bedrijven samenwerkingsverbanden. Het bedrijf heeft een lange historie en ziet nu vooral veel kansen op het gebied van waterbehandeling, ook voor het Nederlands bedrijfsleven, zoals minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking eerder deze maand ook al constateerde. De systemen van Holland Water passen dan ook naadloos in het portfolio van Padyab.

Holland Water, dat is gespecialiseerd is in het ontwikkelen, bouwen en leveren van systemen om biofilm en Legionella te bestrijden in drink-, koel- en proceswater, betreedt meer en meer de buitenlandse markten. In Nederland heeft het bedrijf met meer dan 300 systemen operationeel bij onder andere ziekenhuizen, woon-zorgcentra en hotels, de afgelopen tien jaar een stevig fundament gelegd.

Het door Holland Water zelf ontwikkelde Bifipro® systeem is enig in zijn soort en voegt zeer accuraat lage concentraties koper- en zilverionen aan het water toe. Hierdoor wordt de zogeheten biofilm uit een installatie verwijderd en krijgen bacteriën, waaronder Legionella, geen kans zich te ontwikkelen. Hiernaast ontwikkelde Holland Water een sensor die de koper- en zilverconcentraties zeer precies ‘real time’ en ‘on-line’ kan meten. Dit blijkt duidelijk een pré op die markten die voor het eerst kennis maken met de koper- en zilverionisatietechniek.

In 2012 sloot Holland Water een samenwerkingsovereenkomst met een Italiaans bedrijf en inmiddels zijn er in Italië op een groot aantal locaties Bifipro® systemen met succes operationeel. In 2014 kreeg Holland Water toestemming van de Belgische overheid om daar de markt te mogen betreden. Waar het in Nederland alleen is toegestaan om de systemen te plaatsten bij prioritaire instellingen en alleen dan als er een Legionellaprobleem is geconstateerd, mogen ze in Italië, België maar ook in het Midden-Oosten preventief worden toegepast. Omdat de warmwatertemperatuur mag worden verlaagd en het spoelen van water mag worden verminderd, bestaat in deze landen en regio veel animo voor het Bifipro® systeem.

 

Holland Water hoopt ook in Iran met het Bifipro® systeem niet alleen zijn steentje bij te dragen op het gebied van Legionellabestrijding, maar het land ook te helpen om de komende jaren zuiniger met energie om te springen en met schoner en veiliger water te werken.

Voor meer informatie: www.hollandwater.com