Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 69 seconden

consultancyLeden van Uneto-VNI kunnen voortaan tweedelijns bedrijfsadvies inwinnen bij Stichting Ondernemersklankbord. Zij kunnen een beroep doen op de expertise van ervaren oud-ondernemers die tegen minimale kosten adviseren over onder andere strategische keuzes, personeelsbeleid, rendementsverbetering, bedrijfsoverdracht of faillissementspreventie. Ondernemersklankbord werkt met een landelijk netwerk van zo’n 300 adviseurs met ervaring op het terrein van onder meer financiën, strategie, administratie, marketing, juridische zaken en personeelszaken.

Een adviestraject via Ondernemersklankbord duurt zes maanden. Hiervoor wordt een minimumbijdrage van honderd euro in rekening gebracht. Jaarlijks voeren de bedrijfsadviseurs ruim 3.000 adviestrajecten uit.

Directeur Erik van Engelen van Uneto-VNI: “Vanzelfsprekend kunnen onze leden primair bij de specialisten van Uneto-VNI Advies terecht met hun werkgevers- en ondernemersvragen. Maar als de vraagstukken complex worden of bij langere adviestrajecten biedt Ondernemersklankbord waardevol tweedelijnsadvies. Een flink aantal van onze leden heeft inmiddels geprofiteerd van deze praktische dienstverlening.”

“De installatiebranche verandert razendsnel”, zegt directeur Frank van Santen van Ondernemersklankbord. “Er ontstaan nieuwe verdienmodellen, relaties in de keten veranderen en installateurs krijgen andere klantrelaties. Bij zulke grote veranderingen in de markt kan een onafhankelijk advies ondernemers helpen om een nieuwe koers uit te zetten.”

Ook een bedrijf dat in de problemen dreigt te komen, kan aankloppen bij Ondernemersklankbord. “De gemiddelde schade bij een faillissement van een mkb’er bedraagt circa 250.000 euro. Een snelle interventie van een van onze bedrijfsadviseurs kan dus grote financiële schade voorkomen.”

(Bron: Uneto-VNI)

[related_post themes=”text”]