Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 52 seconden

Veel vraaggestuurde ventilatiesystemen zijn ontworpen voor gebruik bij een nominaal luchtvolume dat overeenkomt met de luchtsnelheid in meters per seconde in het luchtkanaal. Dit is echter altijd berekend op de meest gunstige situatie. Maar in de praktijk zijn er situaties denkbaar waarbij er slechts een fractie van de minimale luchthoeveelheid vereist is. Bijvoorbeeld ’s avonds of in de vakantieperiode in schoolgebouwen om het energieverlies te beperken. Systemair heeft een methode ontwikkelt waarmee problemen met lage luchtsnelheidsregeling in luchtkanalen overwonnen worden.

De nieuwe VAV-controller Optima-LV-R (LV =  Low Velocity) met bewegend meetorgaan is voorzien van alle basisfuncties. Het verschil zit ‘m vooral in:

  • Drukonafhankelijke compacte variabele luchtstroomregelaar – elektronische uitvoering;
  • Instelbereik van de luchtstroomsnelheid 0,2 – 6 m / s (snelheid in even groot kanaal);
  • Adaptief meetorgaan voor zeer efficiënte dynamische drukmetingen over het gehele luchtsnelheidsgebied;
  • Geavanceerd algoritme voor geschikte luchtstroomregeling, zelfs bij statische druk van het subliminale kanaal (2 Pa);
  • Drukverschilbereik bij ΔP = 2 – 600 Pa;
  • Laagst mogelijke doorsnedebeperking voor gegeven druk- en stromingsparameters resulterend in laag drukverlies en lage ruis;
  • Luchtdichtheidsklasse 4C volgens de EN 1751 bij een druk tot 1000 Pa.