Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 127 seconden

Nederland heeft als eerste land ter wereld de gevolgen van extreme neerslag per woning digitaal in kaart gebracht. Het gaat om bijna 8 miljoen woningen en bedrijfspanden in Nederland. De digitale kaarten zijn ontwikkeld door BlueLabel, een initiatief van Achmea, Royal HaskoningDHV en Nelen & Schuurmans. BlueLabel heeft als doel burgers en bedrijven bewust te maken van de kans op wateroverlast zodat ze – samen met gemeenten en waterschappen – gericht aan de slag kunnen met maatregelen.

“Woningen zijn op perceelniveau door BlueLabel voorzien van een label dat inzichtelijk maakt hoe groot het risico is op wateroverlast wanneer er een hevige stortbui valt van 93 millimeter in 70 minuten”, zegt Hanneke Schuurmans van BlueLabel. Naast woningen zijn ook 200.000 wegen binnen de stedelijke kernen in beeld gebracht om de begaanbaarheid bij extreme neerslagsituaties in beeld te brengen. Dit laatste kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld hulpdiensten en de bereikbaarheid van kritieke infrastructuur zoals ziekenhuizen.

Risicodialoog met overheid, bedrijfsleven en burgers
“Door toename van extreme buien zal de schade toenemen als er geen maatregelen worden getroffen. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van (lokale) overheden en burgers. Essentieel bij een gezamenlijke aanpak is om een goed beeld te hebben van de risico’s. Binnen een gemeente maar belangrijker nog, binnen een wijk en zelfs binnen een straat. Pas dan kan de risicodialoog goed plaatsvinden en gezocht worden naar effectieve en efficiënte oplossingen”, aldus Schuurmans.

Stresstest gemeenten en waterschappen
Alle gemeenten in Nederland moeten voor het einde van 2019 een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. BlueLabel heeft nu voor het stedelijk gebied voor alle gemeenten in Nederland de impact van een extreme bui dus al in beeld gebracht, en stelt de resultaten beschikbaar via een digitale service. Het BlueLabel geeft daarmee voor elke woning de kans op wateroverlast aan via een label, vergelijkbaar met het energielabel van een woning. Een A-label betekent een bijzonder kleine kans op wateroverlast. Een E-Label een relatief grote kans op wateroverlast.

BlueLabel in 1 minuut

Risicolabel geeft kans op wateroverlast weer per woning
A: Geen plassen direct in aanraking met de gevel van je woning.
B: Wel plassen tegen de gevel van je woning, maar zeer minimaal.
C: De kans bestaat dat er water in de woning komt, bv via een kelderraam of een pand. zonder drempel, of als de drempel minder dan 5 cm boven maaiveld komt.
D: Grotere kans op water in de woning, als drempel minder dan 10 cm boven maaiveld komt.
E: Water stroomt de woning in, als de drempel minder dan 20 cm boven maaiveld komt.