Kwaliteit systeemwater meten

Bij een cv-installatie speelt het water dat wordt rondgepompt in het systeem een belangrijke rol. De kwaliteit van dit systeemwater is van grote invloed op de levensduur, het rendement en het functioneren van de installatie. Een belangrijke factor is de zuurgraad of pH-waarde. Een te lage pH-waarde tast de stalen onderdelen en leidingen van de installatie aan, terwijl een te hoge waarde juist de aluminium delen beschadigt.

Een andere factor zijn roest- en metaaldeeltjes die in het water terecht komen door corrosie en slijtage. De deeltjes kunnen storingen en verstoppingen veroorzaken. De laatste factor betreft de hardheid van het water. Zelfs als er relatief zacht water wordt gebruikt zal er kalk worden afgezet op diverse onderdelen, zoals de warmtewisselaar. Slechts 1 mm kalkafzetting heeft al een verhoging van 10% in energieverbruik tot gevolg.

De Blauwe Lijn CAPBs WQ10 biedt de oplossing voor het vaststellen van de waterkwaliteit. U tapt een sample van het systeemwater af en test deze door de meetsonde erin te dompelen. Het instrument meet de pH-waarde, de geleidbaarheid en de temperatuur. Uit deze waarden worden het zoutgehalte, het totaal van opgeloste vaste stoffen en de hardheid van het water berekend. De meetwaarden leest u zoals bij alle CAPBs af op een Blauwe Lijn meetinstrument of via uw smartphone of tablet via de gratis EuroSoft live app.

Als er waarden worden gemeten die wijzen op een te grote afwijking van de zuurgraad of te veel verontreiniging, dan kunnen er corrigerende maatregelen worden getroffen. Volg hierbij de richtlijnen van de fabrikant of VDI2035. Controle van het systeemwater hoort bij het periodieke onderhoud van een cv-installatie. Met de opgeslagen meetrapporten kunt u de kwaliteit monitoren en tijdig maatregelen treffen. De sensoren van de CAPBs sens WQ10 dienen regelmatig te worden gekalibreerd. Hiervoor wordt het toestel geleverd als set in een handige draagkoffer met kalibratievloeistoffen en bijbehorende maatbekers.