Kostenneutraal verduurzamen van eigen woning

Gepubliceerd op

Op 1 mei a.s start een pilot om woningeigenaren te ontzorgen bij de verduurzaming van de eigen woning, inclusief een woninggebonden financiering. Deze integrale verduurzamingsoplossing is door De Woonpas ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit en TNO met als doel verduurzaming voor iedere woningbezitter haalbaar en betaalbaar te maken.

De oplossing combineert een woninggebonden financiering met de volledige ontzorging van de woningeigenaar in de uitvoering van de verduurzaming. De betaalbaarheid wordt geborgd doordat de investering wordt bekostigd uit de besparing op de energielasten. De woningeigenaar kan daarmee verduurzamen zonder hiervoor een bedrag op tafel te hoeven leggen.

Aflossen met gemeentelijke baatbelasting
De financiering van de verduurzamingsmaatregelen wordt verstrekt op basis van de vooraf gecalculeerde besparing op de energierekening en niet op basis van de leencapaciteit van de woningeigenaar. De aflossing van de financiering is in lijn met de economische en technische levensduur van de uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen. De aflossing loopt via de Gemeentelijke Baatbelasting. De woningeigenaar gaat hiervoor een overeenkomst aan met de gemeente. Deze oplossing zorgt er voor dat de financiering voor iedere woningeigenaar toegankelijk is. Bovendien is de financiering overdraagbaar bij verkoop van de woning. De toekomstige woningeigenaar neemt de eventueel resterende betalingstermijnen over. De huidige woningeigenaar loopt daardoor geen investeringsrisico.
BNG Bank is de beoogde financier van de woninggebonden financiering. Met Energiefonds Overijssel zijn de voorbereidingen in een vergevorderd stadium om een garantiefonds in te richten. Hiermee wordt het kredietrisico volledig afgedekt. Gemeenten kunnen dan ook zónder risico en zónder balansverzwaring deelnemen.

Zorgeloos verduurzamen
Woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen, kunnen kiezen uit de verduurzamingsmaatregelen die specifiek voor hun woning worden voorgesteld op basis van een calculatie vooraf en inspectie ter plaatse. Het betreft de zogeheten ‘no-regret’ maatregelen (waaronder bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen) die alle woningeigenaren in de komende jaren zullen moeten nemen om ‘van het gas af mogelijk te maken.
Voor de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen wordt samengewerkt met (lokale) uitvoerders die een samenwerking aangaan met De Woonpas. Deze laatste draagt zorg voor de planning en ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering. De woningeigenaar ontvangt van De Woonpas een garantie op de energieprestatie van de getroffen maatregelen.

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: