Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 84 seconden

Tot haar grote verrassing maar met instemming van velen ontving Elly Verburg, oud-directeur van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB), op 26 april een koninklijke onderscheiding voor haar inzet voor jonge en ervaren vakmensen in de techniek. Vanaf nu gaat zij door het leven als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Elly Verburg ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Petra van Hartskamp van de gemeente Montfoort. De plechtigheid in het gemeentehuis werd bijgewoond door haar directe familie, OTIB-bestuursleden, oud-UNETO-VNI-voorzitter Titia Siertsema en de huidige OTIB-directeur, Bea Berndsen.

Voordracht

Direct na haar afscheid als OTIB-directeur heeft OTIB het initiatief genomen om Elly Verburg voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. UNETO-VNI, FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie, NVKL, OOI, Technologie Thuis Nu!, InstallatieWerk, TVVL en Skills Nederland verleenden hieraan graag hun steun. De organisaties roemden Elly Verburg om haar niet aflatende bevlogenheid voor de technische installatiebranche en haar uitzonderlijk productieve uitoefening van haar 16-jarige directeurschap bij OTIB. Ook haar deskundigheid, visie, leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid werden hierbij genoemd.

Inzet voor vrouwen

In het bijzonder prijsden de steunbetuigers de kersverse ridder om haar tomeloze inzet om jongeren en vrouwen voor techniek te enthousiasmeren. Met het boeien en binden van vrouwelijk talent in de techniek dichtten de indieners van de voordracht Elly Verburg een belangrijke bijdrage toe aan de emancipatie van vrouwen in de technische installatiebranche. Last but not least sprak de branche haar waardering uit voor de vooruitziende blik van Elly Verburg om ook in economisch moeilijke tijden op innovatieve wijze blijvend aandacht te genereren voor het ontwikkelen van vakmensen voor de branche. Mede door de inzet van Elly Verburg profiteert de branche hier in economisch betere tijden van.