Het tekort aan ambachtslieden loopt steeds verder op. Volgens AmbachtNederland zijn er tot 2025 nog 450.000 nieuwe vakmensen nodig. Momenteel telt Nederland tussen de 800.000 en 900.000 vakmensen. Maar de vergrijzing slaat behoorlijk toe, stelt dit ondernemersplatform. ‘Sommige ambachten dreigen zelfs helemaal te verdwijnen, zoals dat van dakdekker. Het is onder jongeren geen populaire opleiding. Zeer specifieke vakkennis gaat zo verloren.’

Erik Steegman, directeur Nederlandse Dakdekkers Associatie NDA B.V., ziet de achterstand ook maar denkt niet dat het beroep van dakdekker nu met uitsterven wordt bedreigd. “Het vak ontwikkeld zich juist heel erg door de verduurzaming van daken en de introductie van nieuwe materialen en verwerkingsmethoden. Het is wel degelijk een aantrekkelijk vak.”

Ontslaggolf
“Het tekort is ontstaan in de crisisperiode”, vervolgt Steegman. “Te weinig werk in de (nieuw)bouw zorgde voor een ontslaggolf. Deze vaak goed opgeleide dakdekkers, met een lang arbeidsverleden en wellicht wat last van slijtage aan het lichaam, zijn zich gaan omscholen en doen inmiddels wat anders. Zij zullen niet meer terugkomen. In diezelfde crisisjaren is het opleidingsinstituut Tectum nagenoeg gestopt met het opleiden van dakdekkers. Enkele jaren vond er geen diploma-uitreiking plaats. Maar nu worden weer 160 personen per jaar opgeleid. De achterstand door de enorme omzetgroei die nu plaatsvindt, halen wij echter voorlopig niet in.”

Sexy vak
Steegman beaamt dat het vak van dakdekker niet bekend staat als het mooiste beroep en ieder jaar is het weer de vraag hoeveel geslaagden worden geplaatst bij alle bedrijven. “Toch is het zo dat dankzij de goede opleiding en de krachtige pr-machine voor de jaarlijkse diploma-uitreiking, er een enorme boost gegeven wordt aan de inhaalslag. Ieder jaar zit er bij de uitreiking weer zo’n 800 man in de zaal. In tegenstelling tot andere beroepsgroepen is de aanwas van nieuwe dakdekkers voor de komende jaren inmiddels dan ook zeer goed geregeld. Aandachtspunt blijft wel dat het vak ‘sexy’ wordt. Dat moet mogelijk zijn. Het vakgebied zit vol duurzame ontwikkelingen. Dat maakt het ook tot een vak waar we trots op kunnen zijn!”