Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 116 seconden

Het Scholen°Concept, bekend als het alles-in-1 klimaatsysteem speciaal voor het onderwijs, is door Klimaatgroep Holland geheel vernieuwd. Door deze metamorfose verzorgt het systeem aantoonbaar het meest energiezuinige binnenklimaat en is bovendien bewezen de stilste van de klas.

Decentraal, alles-in-1

Bijzonder aan het concept is dat het samen met scholen en andere betrokken partijen is ontwikkeld en doorontwikkeld. De totaaloplossing ventileert, verwarmt en koelt elk klaslokaal afzonderlijk, op maat en via een constante CO2-meting.  

Met de doorgevoerde vernieuwingen lanceert Klimaatgroep Holland een nieuwe serie:

Comfort˚Plus CP1532.

Energiebesparing door slimme besturing en meetbaarheid

Elke unit meet zijn eigen energieverbruik, voor zowel het verzorgen van het binnenklimaat als ook voor de standaard aangesloten (naar wens in 3 zones dimbare) verlichting en zonwering. Dit gecombineerd met de standaard aansluiting op de meldkamer van Klimaatgroep Holland, maakt het mogelijk om continu te sturen op de meest aangename en energiezuinige situatie.

Ook nevenruimten waarin geen Comfort˚Plus-unit is gemonteerd, kunnen eenvoudig en voordelig worden bestuurd, dit middels de bijbehorende Logi°Connect-lijn.

Energieneutrale scholenbouw

De beheersing van het binnenklimaat maakt in een traditionele situatie een wezenlijk onderdeel uit van het energieverbruik. Met het Scholen˚Concept is het mogelijk om dit aandeel tot een minimum te beperken. Het concept is daarmee zeer geschikt voor de toepassing in energieneutrale scholenbouw.

Uiteraard voldoet de nieuwe serie Comfort˚Plus CP1532 aan de nieuwe norm van Frisse Scholen.

Stilste op de markt

De Comfort˚Plus CP1532 is bewezen de stilste in de markt, namelijk 32,5 dB(A), zo blijkt uit het bijbehorende Peutz-geluidsrapport van de unit.

Onderhoudskosten verlaagd

Het onderhoud van het vernieuwde Scholen˚Concept wordt tot een minimum beperkt doordat de intelligente software de unit controleert op een juiste werking en eventuele afwijkingen veelal op afstand verholpen kunnen worden.

Door de toepassing van nieuwe filtertechnieken kan er over het algemeen volstaan worden met een vervangingscyclus van 9 tot 10 maanden, uiteraard afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en de omgevingsvariabelen. 

Garantie op resultaat

Opvallend is dat Klimaatgroep Holland een langdurige garantie op het resultaat geeft.

Met de eindgebruiker of opdrachtgever wordt een rapportcijfer op prestatie afgesproken bestaande uit onder meer het energieverbruik, de gemiddelde CO2-waarde en de mate van tevredenheid van gebruikers.

Wilt u meer informatie over het vernieuwde Scholen˚Concept? Wij praten u graag bij over de mogelijkheden: telefoonnummer 050 547 04 00 of info@klimaatgroepholland.nl