Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 54 seconden

Bij de burgerlijke- en utiliteitsbouw zijn de orderportefeuilles in april onveranderd. Bij de woningbouw nam de werkvoorraad in deze periode iets toe. Bij de utiliteitsbouw daalde de werkvoorraad daarentegen iets. De helft van de bouwbedrijven gaven aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Voor deze bedrijven waren problemen in de personeelsvoorziening de belangrijkste oorzaak hiervoor.

Bij vier op de tien bedrijven nam de productie in de afgelopen drie maanden toe. Ook beoordeelde vier op de tien bedrijven hun huidige orderpositie als groot, terwijl de anderen bedrijven aangaven dat hun productie gelijk bleef en de orderportefeuille normaal is voor de tijd van het jaar. Eveneens vier op de tien bedrijven verwacht in de komende drie maanden personeel aan te nemen. Acht op de tien bedrijven verwachten dat hun prijzen zullen stijgen, terwijl de rest van de bedrijven geen verandering in prijzen voorziet.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2018 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 200 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.