Vanwege de coronacrisis staan veel gebouwen (deels) leeg. Andere gebouwen draaien juist op volle bezetting, bijvoorbeeld sommige kantoren, meldkamers en winkels. Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als de niet-bezette gebouwen. Rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici. Kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben daarom één vraagbaak geopend voor technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

De kennisorganisaties hebben een expertteam opgericht om de vragen die binnenkomen over techniek van installaties en gebouwbeheer te kunnen beantwoorden. Dit team bestaat uit mensen uit de praktijk en wetenschap, met internationale afstemming. Uw vragen kunt u stellen via helpdesk@corona-techniek.nl. De helpdesk beantwoordt vragen van installateurs, technisch dienstverleners, gebouwbeheerders, adviseurs, ontwerpers en gebouweigenaren.

De veel gestelde vragen die binnenkomen worden beantwoord en gebundeld tot FAQ’s die te vinden zijn op de websites van OTIB, Techniek Nederland en online platform TVVL Connect. Hier is ook aanvullend materiaal te vinden over het beheer van luchtbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties in relatie tot corona. Ook worden bijvoorbeeld aanbevelingen van REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, waar TVVL onderdeel van is, nader toegelicht.

Op onze nieuwsbrief abonneren