De kennis uit ISSO-kleintje Inregelen is recent geactualiseerd. Het Kleintje is een compacte handleiding voor het inregelen van de ontwerpvolumestromen van individuele verwarmingsinstallaties in woningen. Deze kennis is geschikt voor installatieontwerpers en onderhoudsmonteurs maar wordt ook gebruikt in het installatietechnische onderwijs.

Kleintje Inregelen geeft uitleg over ontwerpvolumestromen, waar in een cv-installatie inregelafsluiters horen te zitten en wat voor typen inregelafsluiters gewenst zijn. Deze recent herziene editie maakt dat inzichtelijk voor twee inregelmethoden: de dynamische en statische. De vorige versie van Kleintje Inregelen kende alleen statisch inregelen. De kennis in deze geactualiseerde versie is gebaseerd op ISSO-publicatie 56 Inregelen van ontwerpvolumestromen in individuele verwarmingsinstallaties in woningen.

Comfort en energiegebruik
Kleintje inregelen vermeldt hoe de inregelafsluiters in de juiste standen zijn te zetten. Inregelen van de volumestromen op de ontwerpwaarden is noodzakelijk om het gewenste comfort te realiseren en het energiegebruik van de installatie aan te laten sluiten bij het ontwerp. Klachten bij bestaande installaties zijn vaak een gevolg van het niet ingeregeld zijn van de installatie. De kennis in deze uitgave stipt deze situaties aan en geeft oplossingen.

Stap voor stap inregelen
Het belangrijkste verschil tussen deze nieuwe uitgave en de oude versie is daarnaast dat hij weer up-to-date is qua technieken en inregelapparatuur. De kennis is sterk gericht op degene die het inregelen uitvoert. Stap voor stap kan hij of zij de aanpak volgen van verschillende methoden van inregelen, voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
Deze nieuwe editie van ISSO-kleintje Inregelen is te raadplegen via ISSO Open

ISSO lanceert kennisplatform ISSO Open

ISSO heeft haar kennis ondergebracht in een nieuwe online omgeving: ISSO Open. Professionals kunnen hier een antwoord vinden op vragen ...
Verder Lezen

Volumestroombegrenzer

Een hotel heeft problemen met wisselingen in douchewatertemperatuur. Tijdens het douchen fluctueert de watertemperatuur voortdurend. Gasten klagen over een oncomfortabele ...
Verder Lezen

Richtlijnen ventilatiesystemen aangepast aan huidige wetgeving

Er is een nieuwe versie verschenen van ISSO-kleintje Ventilatie ‘Woningen en woongebouwen’. Deze versie helpt de wetgeving toe te passen ...
Verder Lezen

Gasverbranding

De nieuwe certificeringsregeling voor gasverbrandings-installaties, de Wet Kwaliteitsborging, aangepaste richtlijnen voor rookgasafvoer. Ontwerpers, installateurs en monteurs van gasverbranding-sinstallaties hebben met ...
Verder Lezen