ISSO-publicatie 27 ‘Luchtfilters voor comfortinstallaties’ is recent herzien. De publicatie is een informatiebron voor professionals die luchtfilters in ventilatiesystemen en luchtreinigers in de woningbouw en de utiliteitsbouw ontwerpen, installeren en onderhouden. De kennis is aangepast ten opzichte van de versie uit 2013.

“Sinds 2013 hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan die vroegen om een herziening van de publicatie, waaronder de introductie van de ISO 16890 richtlijn,” vertelt Harry van Weele, een van de rapporteurs die binnen ISSO verantwoordelijk was voor de update. “Met de ISO-norm is het proces rondom luchtfilters voor comfortinstallaties wat ingewikkelder geworden. De kennis in ISSO-publicatie 27 helpt professionals door dat hele proces.”

Juiste filter bij gebouw
Met de kennis kan de professional de juiste filter bij een gebouw kiezen, en de juiste vervangingsfrequentie toepassen. Nieuw is onder meer een vergelijkingstabel tussen de luchtfilterklassen NEN-EN779 en NEN-ISO 16890. Hoewel het niet mogelijk is de luchtfilterklassen één op één te vergelijken, bevat de publicatie wel een door Eurovent ontwikkelde tabel die een indicatieve vergelijking geeft.

Laboratoria en cleanrooms
ISSO-publicatie 27 geeft daarnaast richtlijnen voor het opstellen van een onderhoudsplan. Het gaat daarbij niet alleen om de vervangingsfrequentie van filters, maar bijvoorbeeld ook om het verantwoord vervangen en afvoeren van verontreinigde filters. De professional vindt verder tips voor wat te doen als luchtfilters vervuild zijn geraakt door bijvoorbeeld calamiteiten in de omgeving van een gebouw. Ook de speciale vereisten voor filteronderhoud in ruimten als laboratoria en cleanrooms komen aan bod.

Maatregel tegen coronabesmetting
Het coronavirus gaf aanleiding om extra kennis op te nemen over onder andere het onschadelijk maken van virussen en maatregelen in tijden van pandemieën. Zo behandelt de publicatie standalone units voor luchtreiniging. Die zijn vaak, behalve met een hoog rendement fijnstoffilter, ook uitgerust met aanvullende systemen zoals UV-C- techniek. Van Weele: “Technieken zoals die in standalone luchtreinigers zijn in 2020 ook toegepast in apparaten om retourlucht te reinigen, als maatregel tegen coronabesmetting. De werkwijze van die apparaten konden we direct meenemen in de publicatie.”

De herziene ISSO-publicatie 27 is beschikbaar via ISSO Open

Ontspanning op het dak

Op het dak van een modern gebouw komen vaak veel verschillende installaties bij elkaar. Om problemen te voorkomen moeten deze ...
Verder Lezen

Mag het een graadje lager?

Om legionellagroei te voorkomen is een minimumtemperatuur van het warme water vereist van 60 oC in collectieve installaties en van ...
Verder Lezen

Kennis over volumestromen geactualiseerd

De kennis uit ISSO-kleintje Inregelen is recent geactualiseerd. Het Kleintje is een compacte handleiding voor het inregelen van de ontwerpvolumestromen ...
Verder Lezen

ISSO komt met vernieuwde publicatie voor leidingisolatie

ISSO-publicatie 64 ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de utiliteitsbouw' is herzien. De publicatie is een referentie voor materiaalkeuze en montage van leidingisolatie ...
Verder Lezen