Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 75 seconden

VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs zal op het Nationaal Congres Sanitaire Technieken zijn plannen toelichten voor gerichtere regelgeving op het gebied van legionellapreventie. Binnen en buiten de installatiesector wordt zeer verdeeld gereageerd op deze plannen. Het congres vindt plaats op 27 juni a.s. in theater De Flint te Amersfoort en wordt georganiseerd door de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken. De expertgroep ziet het congres als een uitgelezen mogelijkheid om de verschillen in zienswijzen over de legionellaregelgeving uit te wisselen. “Het bereiken van wederzijds begrip kan leiden tot een constructieve bijdrage, ook vanuit de installatiesector, aan een breed gedragen aanpassing van de wet- en regelgeving.” Ziengs zal verder inhaken op het op 16 juni a.s. geplande Algemeen Overleg Water in de Tweede Kamer waar zijn initiatiefnota legionellaregelgeving en de schriftelijke reactie daarop van de minister van I&M op de agenda staan.

NEN1006
Het congres staat daarnaast in het teken van hemelwaterafvoertechnieken, de invloed van waterleidingsprinklers op de drinkwaterkwaliteit in de woning, en de vele vragen die er nog zijn over de nieuwe normering (NEN1006:2015) voor leidingwaterinstallaties die binnenkort wettelijk van kracht wordt. Enkele van de bijdragen aan het congres hebben traditiegetrouw betrekking op uitgevoerde onderzoeken, maar ook ervaringen in de praktijk met het functioneren van bepaalde systemen komen aan bod. Het programma wordt afgesloten met een korte presentatie over de activiteiten in het TVVL themajaar 2017 ‘Water’ en de overhandiging van de digitale bibliotheek ‘Sanitaire Technieken 1970-2015’.
Aanmelden via: www.tvvl.nl. Ontvangst is om 12.30 uur en aanvang om 13.15 uur.