Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 263 seconden

Vereniging Eigen Huis luidde deze week de noodklok. Volgens de VEH is het aantal opleverfouten met maar liefst 40% gestegen sinds de crisisjaren. Hoewel de belangenvereniging geen gedetailleerd overzicht maakt naar het soort bouwfouten, blijkt uit de aanwezige gegevens dat er ook veelvuldig installatietechnische opleveringsgebreken tussen zitten. Hoog tijd voor de branche om schoon schip te maken, aldus perswoordvoerder Hans André de la Porte.

Vereniging Eigen Huis waarschuwde afgelopen week nieuwbouwkopers om bij de oplevering van hun nieuwe woning scherp te letten op fouten en gebreken. Vorig jaar registreerden bouwkundigen van de vereniging gemiddeld 21 gebreken per woning. Dat is een stijging van maar liefst 40% ten opzichte van de crisisjaren, toen gemiddeld 15 opleveringspunten werden genoteerd. VEH onderzocht ook waar vorig jaar de meeste opleveringsgebreken voorkwamen. Koploper waren projecten in de gemeente Ouder-Amstel. Daar leverden bouwers woningen op met gemiddeld 37 gebreken. In hun kielzog volgden  bouwers in Oegstgeest (32) en Leiden (32).

Ook installatiebranche in gebreke
De VEH geeft in haar persbericht enkele voorbeelden van veel voorkomende opleverfouten, zoals krassen in ramen, beschadigde deuren of ondeugdelijk schilderwerk. Maar niet alleen de bouwkundige aannemers of schilders laten steken vallen, ook de installatiebranche maakt fouten blijkt uit het perscommuniqué. Zo wordt er gerept over ventilatie die niet voldoet aan de regelgeving, barsten in het sanitair en te weinig contactdozen die ook nog eens op de verkeerde plek zitten. André de la Porte licht toe: “Bij ventilatie moet je vooral denken aan balansventilatiesystemen, waarvan bijvoorbeeld de in – en uitlaatopeningen op de verkeerde plek zitten. In het geval van de wandcontactdozen horen we regelmatig dat ze niet laag bij de grond zijn gemonteerd, wat was afgesproken, maar hoog tegen de wand.”

Zorgen over domotica-installaties
Niet genoemd in het persbericht, maar ook een bron van zorgen zijn domotica-installaties. “De meeste nieuwbouwwoningen zijn uit beton opgetrokken. Uit ervaring weten we dat een goede wifi-verbinding dan moeilijk is.” Als er dan een aanbod op tafel ligt om als meerwerk kabelgoten en kabels aan te leggen, gaat het daar regelmatig mis. André de la Porte is uitermate voorzichtig met het uitdelen van rode kaarten. “Je kan niet zomaar gaan wijzen naar de installateur als er sprake is van een installatietechnische fout. Misschien was de opdracht onduidelijk of onvolledig, is een storing door een ander veroorzaakt of heeft de hoofdaannemer gebrekig gecommuniceerd.”

Niet zomaar wijzen naar installateur
De la Porte is uitermate voorzichtig met het uitdelen van rode kaarten. “Je kan niet zomaar gaan wijzen naar de installateur als er sprake is van een installatietechnische fout. Misschien deugde de planning niet, was er al sprake van een fabrieksfout of heeft de hoofdaannemer gebrekig gecommuniceerd.” Bovendien hebben installatietechnische fouten niet altijd dezelfde consequenties. “Sommige gebreken zijn snel te verhelpen, omdat de installateur ter plekke beschikt over de juiste onderdelen of ze op voorraad heeft. Maar het ligt anders als er bijvoorbeeld nieuwe sleuven moeten worden gefreesd voor leidingwerk.” Bovendien hebben installatietechnische fouten niet altijd dezelfde consequenties. “Sommige gebreken zijn snel te verhelpen, omdat de installateur ter plekke beschikt over de juiste onderdelen of een opleverpunt snel kan verhelpen. Maar het ligt anders als er bijvoorbeeld nieuwe sleuven moeten worden gefreesd voor leidingwerk.”

Verdere stijging
Zowel de VEH als Uneto-VNI wijzen op dezelfde oorzaken voor het toenemende aantal opleveringsfouten. “Oorzaak van de toename van gebreken is naar alle waarschijnlijkheid de toename van de nieuwbouwproductie in combinatie met het tekort aan technici. Hierdoor staan projecten onder steeds meer tijdsdruk. Dan wordt de kans groter dat er fouten worden gemaakt”, aldus Dick Reijman woordvoerder van de belangenvereniging voor installateurs. Zijn collega André de la Porte zou het niet verbazen als het aantal opleveringsfouten de komende jaren verder zal stijgen. Behalve de haast, gebrek aan instroom speelt er nog een andere factor; het groeiend aantal krachten in de bouw- en installatiebranche met een niet Nederlandse achtergrond. Naast het taalprobleem beschikken zij niet altijd over de juiste kennis, kunde en certificeringen voor de projecten hier te lande. 

Gebruiksklaar opleveren
Zowel Reijman als De la Porte adviseren installateurs om installaties gebruiksklaar op te leveren om zo ergernis en faalkosten te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om de gebruiksinformatie ter beschikking te stellen van de koper, zegt Reijman. De la Porte doet ook een duidelijke moreel appeal op de branche. “Verplaats je als installateur eens in de koper. Die heeft vaak een forse lening afgesloten en verwacht terecht een bepaalde kwaliteit. Stel je nou eens voor dat jij als installateur een nieuwe bestelbus aanschaft; dan wil je toch ook dat de belettering klopt en je logo duidelijk zichtbaar is? Je zou het toch onacceptabel vinden als een autobedrijf bij fouten zichzelf zou excuseren door te zeggen dat ze nu eenmaal voor bodemprijzen moeten werken door de marktdruk en dat ‘missers’ er dan bij horen?”

Denk aan je reputatieMochten er overigens te lage honoraria worden geboden, overweeg dan ook eens om een klus te weigeren, zegt André de la Porte. Zeker als je kwaliteit hoog in het vaandel hebt staan. “Denk aan de lange termijn. Er wordt veelvuldig op Social Media en internetfora gecommuniceerd over bedrijven in de bouw- en installatiebranche. Je moet aan je reputatie denken; niet alleen als bedrijf, maar ook als sector. Bedrijven die het goed doen en problemen snel oplossen krijgen bijna altijd een pluim van waardering,” aldus André de la Porte.