Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 62 seconden

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2018 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). De investeringskosten van op de Energielijst 2018 genoemde technieken kunnen tot 54,5 procent worden afgetrokken. Het budget voor de EIA bedraagt dit jaar 147 miljoen euro. Een grote wijziging op de energielijst 2018 betreft de toevoeging van een nieuw hoofdstuk gericht op energiebalancering. Deze systemen brengen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans om zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland.

Door opslagcapaciteit te combineren met optimalisatie-software kan duurzame energie tijdens pieken in de productie worden opgeslagen om later te worden benut. Dit kan bijvoorbeeld door het slim opslaan van elektrische energie, het omzetten van elektrische energie naar waterstof (Power to Gas) of het omzetten van elektrische energie naar warmte (Power to Heat).Ook kan duurzaam opgewekte energie lokaal worden benut door het inzetten van een slim energienetwerk. 

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën passen de Energielijst jaarlijks, na overleg met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aan. Door actualisering van de Energielijst wordt een impuls gegeven om energie te besparen en aan duurzame economische groei. Tevens levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Energieakkoord om energie te besparen.