Jaap Dijkgraaf van DWA is de nieuwe voorzitter van TVVL, kennisvereniging voor de gebouwde omgeving. Hij neemt het stokje over van Henk Willem van Dorp, die na vijf jaar is teruggetreden. “Mijn kennis en ervaring zet ik de komende jaren graag in om de ‘relevant andere positie’ van TVVL verder te verstevigen en uit te bouwen”, aldus de nieuwe voorzitter.

Technologie is volgens Dijkgraaf buitengewoon belangrijk in de transitie naar een duurzame samenleving. “Het onderscheidende aan TVVL is dat zij alle relevante disciplines ten aanzien van techniek binnen de gebouwde omgeving vertegenwoordigt. Door de krachten te bundelen van de verschillende expertises kunnen we tot integrale oplossingen komen. Samenwerken, kennis ontwikkelen en kennisdelen zijn de pijlers onder onze technologische vooruitgang.’

Dijkgraaf is partner en algemeen directeur van DWA. Hij is opgeleid als werktuigbouwkundige en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in de installatietechniek. Momenteel houdt hij zich intensief bezig met gezonde gebouwen en digitalisering van het gebouwontwerp, waarbij moderne simulatietools en machine learning worden ingezet. Dijkgraaf is al lange tijd actief in verschillende functies binnen TVVL waarin als laatste, lid van de Maatschappelijke Adviesraad (MAR). Verder is hij vanuit TVVL lid van het Platform Duurzame Huisvesting.

Op de foto: Jaap Dijkgraaf (links) en zijn voorganger Henk Willem van Dorp