Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

Van de Nederlandse consumenten heeft iets minder dan twee derde (60%) interesse in Smart Home als concept, een toename ten opzichte van 2017 (51%). Ondanks de stijgende bekendheid is de interesse van consumenten voor Smart Home afgenomen in vergelijking met vorig jaar – een trend die eveneens waarneembaar is in andere markten, zoals het Verenigd Koninkrijk.

De meest recente gegevens van GfK laten zien dat 49% van de Nederlanders aangeeft geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd te zijn in Smart Home, een afname ten opzichte van vorig jaar (59%). Verder blijft 30% neutraal en beweert 21% geen interesse te hebben (17% in 2017).

De categorieën waarvoor consumenten de meeste interesse hebben zijn slimme producten als verlichting, energie en beveiliging.

Voordelen en barrières
De door Nederlandse consumenten meest genoemde voordelen van Smart Home-oplossingen blijven gemak (41%) en de mogelijkheid om energie te besparen, dit ligt echter wel 6% en 5% lager dan vorig jaar. Daarnaast zijn voordelen zoals je apparaten overal kunnen bedienen (ook buitenshuis) (9% afname ten opzichte van vorig jaar) en een verhoogd gevoel van veiligheid (2% hoger dan vorig jaar) belangrijk.

De kosten blijven de belangrijkste barrière om Smart Home-oplossingen aan te schaffen( 41%) Hoewel dit significant lager is dan vorig jaar, met 51%. Overige barrières die zijn toegenomen betreffen zorgen over het hacken van apparaten en privacy – beide worden genoemd door meer dan een derde van de consumenten. 20% van de consumenten geeft aan twijfels te hebben of Smart Home-oplossingen wel toegevoegde waarde biedt. Vorig jaar betrof dit nog18%

Barbara Schouten, technologie-expert bij GfK, zegt: “Om de dalende interesse tegen te gaan, zullen fabrikanten en retailers in hun marketing met een duidelijke boodschap moeten komen. Nederlandse consumenten zullen gerustgesteld moeten worden over zorgen omtrent privacy en hacking. Daarnaast zullen ze overtuigd moeten worden van de toegevoegde waarde die SmartHome producten hen kunnen bieden.