Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 54 seconden

Breijer Bouw & Installatie voert vanaf heden in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het onderhoud uit aan bouwkundige elementen in Rijksgebouwen. Het betreft een vierjarig contract voor 202 monumentale- en niet monumentale gebouwen, verdeeld over 7 provincies. Het totale bruto vloeroppervlak voor deze opdracht ligt op 879.233 m2.

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van de Nederlandse Overheid. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens met de gunning van dit contract haar interne klanten zo veel mogelijk ongestoord gebruiksgenot te bieden. Sleutelbegrippen hierin zijn veiligheid en duurzaamheid.

De inschrijving van Breijer Bouw & Installatie B.V. is beoordeeld op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Naast ‘prijs’ is de opdracht gegund op ‘kwaliteit’. Hierin bleek het plan van aanpak van Breijer inzake storingsafhandeling en rapportages de doorslag te geven voor de gunning. Binnen de samenwerking met de het Rijksvastgoedbedrijf zal Breijer zich focussen op een betere leefkwaliteit voor iedereen middels eenvoudige oplossingen die mogelijk worden gemaakt door de inzet van techniek en technologie.

Voor meer informatie: www.facilicom.nl