Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, vindt dat er is behoefte aan een nieuw soort professional in de installatiebranche. "Je ziet dat de aard van het werk enorm verandert. In de bouwketen pakken wij een andere rol ten opzichte van het verleden, omdat techniek in de gebouwde omgeving steeds belangrijker wordt."

Terpstra zei dit tijdens een bezoek dat hij bracht aan Associate degree Gebouwgebonden Installatietechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij gaf aan dat veel ondernemers de classificering 'installatiebedrijf' laten varen, omdat ze veel meer doen dan installatiewerk. "Het gaat niet om het plaatsen van alleen een cv-ketel, of iets dergelijks, het gaat om ontwerp, advies, plaatsen én onderhouden van vaak complexe systemen. Niet alleen in gebouwen en woningen, maar ook in de industrie en infra."

Multidisciplinair
"Vroeger koos je een vak en dat deed je tot in de lengte van dagen. Nu zie je dat techniek zo multidisciplinair is als die maar zijn kan. De techneut van nu is, los van het feit dat hij een techniek moet beheersen, de communicator over de grenzen van zijn vakgebied heen. Dat zorgt voor een stevige opgave voor het hoger onderwijs", aldus Gerrit Averesch, directeur Engineering van de HAN.

Nieuwe onderwijsprogramma’s
De HAN ontwikkelt nieuwe onderwijsprogramma’s die de moderne technicus klaarstoomt, in samenwerking met het bedrijfsleven. De Associate degree Gebouwgebonden Installatietechniek, die in september 2019 voor het eerst van start ging, is het meest recente voorbeeld. Deze opleiding brengt professionals voort die verstand hebben van nieuwe technologie en toepassingen, zoals duurzame energiesystemen in de gebouwde omgeving.

Deeltijdopleiding
Gebouwgebonden Installatietechniek is een deeltijdopleiding. Deelnemers hebben een baan die bij de opleiding past. Op de dag waarop Terpstra de opleiding bezocht, vertelden de studenten hoe de studie bijdraagt aan het werk dat ze doen. Ze vinden het fijn om theoretische kennis op te doen, die ze kunnen mixen met werkzaamheden in de praktijk. De opleiding bestaat uit verschillende modules, waarbinnen studenten casussen kiezen die aansluiten op hun werkzaamheden.

Samenwerking
De Associate degree Gebouwgebonden Installatietechniek is een van de eerste wapenfeiten van Human Capital for Building Technology (HUB). De samenwerking tussen HAN, Techniek Nederland, OTIB en drie andere hogescholen richt zich onder meer op het stimuleren van meer instroom in techniekstudies en het vormgeven van aantrekkelijke leerarrangementen en studiebanen.

Oplopend tekort
Terpstra: "We hebben in de sector een tekort van 20.000 mensen en de verwachting is dat dit de komende jaren oploopt tot 40.000. En je weet nu eigenlijk al, als je het hebt over de maatschappelijke transities, dat een van de grootste belemmerende factoren weleens het tekort aan mensen kan zijn." Hij doelt onder andere op de energietransitie. Om de klimaatdoelen te halen, moeten meer mensen worden opgeleid.

Op onze nieuwsbrief abonneren