Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 170 seconden

Installatiebedrijf Bonarius uit Zwanenburg heeft met woningcorporatie Rochdale een uniek contract voor het ketelonderhoud afgesloten. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van maar liefst achttien jaar. Het installatiebedrijf bepaalt tijdens de looptijd zelf de momenten voor preventief onderhoud en wanneer tot vervanging van de ketel wordt overgegaan. Het langjarige contract behelst het onderhoud van circa 24.000 individuele cv- en ww-toestellen, oftewel alle individuele ketels die in het woningenbestand van Rochdale zijn geïnstalleerd.

De overeenkomst tussen Bonarius en Rochdale is het eerste in Nederland met een dergelijke omvang, opzet en looptijd. Waar woningbouwverenigingen vrijwel altijd onderhoudscontracten afsluiten voor de duur van maximaal twee jaar, durft Rochdale met de innovatieve aanpak van Bonarius Service & Onderhoud de ongekend lange contractperiode van achttien jaar aan te gaan. Uitgaande van een gemiddelde levensduur van een HR-toestel van 15 jaar, zullen gedurende de looptijd alle ketels en rookgasafvoeren op zijn minst één keer vervangen worden. Bonarius is nu de enige partij die Rochdale inhuurt voor het onderhoud van de individuele toestellen.

“Het contract markeert de veranderde fase waarin de corporatiewereld het onderhoud van de installatietechniek opnieuw definieert en uitbesteedt”, zegt Herman van Heusden, directeur van Bonarius Bedrijven. ”En deze overeenkomst zegt vooral veel over het vertrouwen dat Rochdale heeft in onze aanpak van het onderhoud, een aanpak waarbinnen ons geavanceerd systeem van beheer op afstand (boh) een centrale positie heeft.”

Dankzij de toevoeging van een decision making unit (dmu) aan het systeem is Bonarius in staat om het onderhoud volledig af te stemmen op de technische staat van de ketels. Om het juiste moment voor preventief onderhoud te kunnen bepalen, analyseert de boh-software dagelijks duizenden data die de ketels versturen. Niet de kalender maar de onderhoudsstaat bepaalt dus het moment waarop preventief onderhoud plaats moet hebben.

Aan de overeenkomst zijn volgens Van Heusden maandenlange besprekingen en onderhandelingen vooraf gegaan. ‘Uiteindelijk hebben ons boh-systeem, onze werkwijze en de manier waarop we de interne kwaliteitszorg hebben geborgd en tot beleid gemaakt de doorslag gegeven. Uiteraard kan de overeenkomst worden ontbonden als wij de overeengekomen prestaties niet halen. In de prestatie-overeenkomst is zorgvuldig vastgelegd wat de criteria zijn waaraan het onderhoud moet voldoen. Vast ligt ook hoe en op welke momenten er wordt gemeten. Rochdale kan 24 uur per dag onze data van het boh-systeem raadplegen en die verwerken in de eigen managementrapportage. Tot op het niveau van de individuele ketel laten we de klant meekijken. Ons werk wordt daarnaast elke twee jaar gecontroleerd volgens een vooraf vastgelegde methode.’

Het feit dat Bonarius dankzij de data-analyse zelf het preventief onderhoud kan plannen en zelf kan beslissen wanneer de ketel vervangen moet worden, maakt het onderhoud bijzonder efficiënt. Storingen in de cv-ketels of onregelmatigheden zijn bij Bonarius vaak al bekend nog voordat de gebruiker er erg in heeft. Als de monteurs voor reparatie komen, weten ze exact wat er aan de hand is en kunnen ze zich daar op voorbereiden. Dit maakt een zeer efficiënte bedrijfsvoering mogelijk, waardoor het installatiebedrijf scherp kon aanbieden. Het contract betekent voor Rochdale op jaarbasis een zeer aanzienlijke besparing. Van Heusden benadrukt overigens dat de prijs niet doorslaggevend is geweest.

Het installatiebedrijf is wel gehouden jaarlijks een planning voor de ketelvervanging aan Rochdale over te leggen, zodat de corporatie de werkzaamheden eventueel kan laten samenvallen met het eigen strategisch onderhoudsplan. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in complexen waar Rochdale een labelsprong wil realiseren.

Voor meer informatie: www.bonarius.com