Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 46 seconden

Ondernemers in de installatiebranche zijn positief over omzet, winst en werkgelegenheid. Uit het conjunctuuronderzoek van Uneto-VNI over het derde kwartaal van dit jaar komt naar voren dat de installateurs gemiddeld genomen een iets kleinere orderportefeuille hebben dan drie maanden geleden, maar over de omzet zijn ze onverminderd optimistisch. Opvallend is dat de meeste installatiebedrijven denken dat ze meer monteurs zullen aannemen én meer mensen zullen inlenen.

De deelnemende installatiebedrijven hebben dezelfde, positieve omzetverwachting als in het vorige kwartaal, maar ze denken dat de winst iets lager zal uitvallen. De installateurs rekenen op méér offerte-aanvragen en ze denken bovendien een hoger percentage van de offertes te kunnen omzetten in orders. De meeste ondernemers die de enquête hebben ingevuld, gaan ervan uit dat zowel hun personeelsbestand als het aantal inleners zal groeien.

De enquête die de basis vormt van het Conjunctuuronderzoek van Uneto-VNI is uitgezet onder 452 bedrijven met minimaal 25 medewerkers.

Conjunctuurrapportage 2017 Q3