Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 186 seconden

De warmtepomp is in opmars. Consumenten, installateurs en fabrikanten tonen een groeiende belangstelling voor deze duurzame verwarmingstechniek en dat werkt ook door in opleidingsland, bleek onlangs uit eigen nieuwsgaring van Installatienet.nl. Opleider ROVC vertelde in een artikel dat het aantal cursisten voor een warmtepompopleiding dit jaar was verviervoudigd. Aan de andere kant blijft het aantal aanmeldingen om een leertraject bij specialist Warmtepomp Academy te volgen stabiel. Hoe dat komt? Projectcoördinator Mariëlle van Pelt denkt de verklaring te hebben gevonden.

De Warmtepomp Academy verzorgt sinds 2011 opleidingen op het gebied van warmtepompen. De opleider richt zich vooral op de ontwerpers van systemen. Je kan dan onder andere denken aan  individuele grondgebonden warmtepompsystemen, lucht/water warmtepompen of lucht/lucht warmtepompsystemen voor de utiliteit. Het aanbod is divers en toegesneden op vakprofessionals met uiteenlopende achtergronden. Naast leergangen voor ontwerpers, biedt de Warmtepomp Academy ook bijvoorbeeld Incompany  cursussen aan voor andere doelgroepen, zoals ‘Warmtepompen voor Gemeenten’ of ‘Warmtepompen voor Woningcorporaties’.

Momenteel mogen zich vooral de ontwerpcursussen ‘Individuele Warmtepompen’ en ‘Lucht/Water Warmtepompen’ heugen op een redelijke belangstelling, vertelt Projectcoördinator Mariëlle van Pelt. Ieder jaar volgen gemiddeld 2 tot 3 groepen de opleiding ‘Individuele Warmtepompen’. Een groep telt in doorsnee tussen de 12 tot 16 mensen. De cursus ‘Lucht/Water Warmtepompen’ van de Warmtepomp Academy is minder populair maar kan jaarlijks wel rekenen op een groep van 10 tot 12 deelnemers.

Waar collega-opleider ROVC dit jaar het aantal inschrijvers voor een cursus op het gebied van Warmtepompen zag verviervoudigen, blijft de situatie bij de Warmtepomp Academy stabiel. “We merken wel dat er de afgelopen jaren sprake is van een groeiende belangstelling voor duurzame technieken, zeker voor warmtepompen”, vertelt Van Pelt. En dat is onafhankelijk van de economische situatie. “Tijdens de crisis hebben bedrijven stevig moeten bezuinigen, ook op opleidingsbudgetten, maar daar hebben wij weinig van gemerkt. Onze vaste groepen bleven volstromen.” Nu de economie weer aantrekt, zou je verwachten dat het aantal aanmeldingen gaat stijgen, net zoals bij het ROVC. Nee dus. “Het resulteert bij ons niet in extra aanvragen voor informatie en aanmeldingen voor cursussen.”

Dat het aantal cursisten bij ROVC een stuk hoger ligt, heeft met name te maken met het type cursus, vermoedt Van Pelt. ROVC richt zich met haar ‘praktijk cursussen’ vooral op de groep monteurs en service monteurs die van de cv ketel naar de warmtepomp moeten worden omgeschoold, beaamt Nico van Leeuwen, projectleider bij ROVC. “En uiteindelijk zijn er meer monteurs en service monteurs dan ontwerpers die met de warmtepomp aan de slag moeten.”

Van Pelt: “De Warmtepomp Academy verwacht zelf al jaren een stijgende vraag naar opleidingen, maar we horen van installateurs dat ze er vooralsnog de voorkeur aan geven om een training bij de fabrikanten zelf te volgen. Dat is jammer, want zo leren ze alleen om een warmtepomp van één bepaald merk te installeren, maar niet de kneepjes van het vak waar het in de praktijk toch om gaat. Ze beperken zichzelf dus in hun expertise en aanbod aan de klanten. Bij  de Warmtepomp Academy, maar ook  bij het ROVC, krijgen ze een merkonafhankelijke vaardigheidstraining, waarmee ze zichzelf veel breder in de markt kunnen positioneren.”

Die situatie gaat veranderen, denkt Van Pelt. Zij verwacht op korte termijn dat de belangstelling voor duurzame technieken en daarmee ook voor warmtepomp cursussen flink zal toenemen. Zo is er een Green Deal in de maak waar partijen als Uneto-VNI, de Nederlandse Gasunie en het Ministerie van Economisch Zaken bij  betrokken zijn en waarbij ook op kennisverbetering op het gebied van warmtepompen wordt ingezet. Dit zou de toepassing van duurzame technieken in een stroomversnelling kunnen brengen. Als gevolg hiervan ligt het voor de hand dat zowel de Warmtepomp Academy als ROVC meer cursisten zullen krijgen, aldus Van Pelt.