Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 124 seconden

Afgelopen dinsdag is het grote renovatietraject voor 4.000 woningen van Stadsverwarming Purmerend (SVP) officieel opgeleverd. De woningen zijn aangesloten op het innovatieve SlimNet kunststof leidingsysteem. Hiermee worden met minder leidingen en kleinere diameters hogere rendementen behaald. Voor SVP levert het aanzienlijke verbeteringen op. Het warmteverlies daalde met 39.000 GJ (jaarverbruik van 1.400 woningen) en het waterverlies met 17.000 m3 per jaar (bijna 7 zwembaden van Olympische afmetingen). Het aantal ongeplande netreparaties is nu al met 84% afgenomen. Het nieuwe SlimNet wordt door Stadsverwarming Purmerend, Thermaflex en Hak Infranet gezien als een blauwdruk voor toekomstige projecten.

De hoge grondwaterstand gaf vroegtijdig problemen met het stalen leidingnetwerk door corrosie en verzadiging van het isolatiemateriaal. Onacceptabele warmteverliezen en veel storingen waren voor Stadsverwarming Purmerend aanleiding om tussen 2010-2015 het leidingnetwerk van 4.000 woningen te vervangen. Een pasklaar antwoord was bij aanvang niet beschikbaar. Martijn van Lier, Manager Techniek bij SVP: “In samenwerking met Thermaflex en Hak Infranet is een nieuw type uitvoeringsmodel ontwikkeld. We hebben daarna de renovaties fasegewijs uitgevoerd, waarbij de opleversnelheid steeds hoger kwam te liggen. Wij zijn er trots op, waarbij de rendementscijfers voor zich spreken.”

Christian Broks, Business Development Manager Thermaflex: “De belangrijkste eigenschappen zijn de flexibiliteit van het Flexalen leidingsysteem en het polyethyleenschuim dat vrijwel geen vocht opneemt. Bovendien werd een nieuwe prefab T-verbinding ontwikkeld voor de aftakkingen; Flexalink geheten. Onze gepatenteerde verbinding wordt al in de fabriek aangebracht, afgeperst en voor 100% gecontroleerd op dichtheid. Flexalink bespaart op locatie veel tijd en beperkt daarmee ook de renovatieoverlast tot een minimum.”

De werkzaamheden vonden voornamelijk plaats in krappe kruipruimtes van woningen. De Flexalen leidingen maken het mogelijk om grotere lengtes in één keer in te voeren. De huisaansluitingen werden sneller geïnstalleerd dan vooraf gedacht, mede door de inventiviteit van het projectteam en het toepassen van bijzondere werkmethoden. Paul Baars, Accountmanager van Hak Infranet: “De planning was om wekelijks bij circa 40 woningen de warmteaansluiting te vervangen. Maar al vrij snel zaten we op pieken van 55 woningen per week. Een bewijs dat de strakke planning in combinatie met het grotendeels geprefabriceerde leidingnetwerk geweldig werkte.”

Van Lier van SVP: “De 4.000 woningen waren een noodzakelijke inhaalslag. De komende jaren pakken we ook andere woningen aan, maar dat verloopt volgens het reguliere onderhoudsschema. SlimNet is daarbij onze blauwdruk. De bewoners reageerden positief op de korte aansluittijden. Daarnaast neemt hun wooncomfort direct toe. Er bleek al snel een groter dan verwacht draagvlak onder de bewoners. Voor het slagen van een groot project is dat ook een belangrijke succesvoorwaarde.”

Voor meer informatie: www.thermaflex.com