Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 102 seconden

Stedin komt met een inkeerregeling voor aardgas bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast gaat het een ontbindende voorwaarde opnemen in contracten en green deals met gemeenten sluiten om zo min mogelijk nieuwe bouwprojecten met aardgas te beginnen. Stedin anticipeert hiermee op de aansluitplicht die naar alle verwachting uit de wet geschrapt gaat worden.

Stedins Chief Transition Officer David Peters: “We moeten nu al stoppen met het aanleggen van nieuwe gasinfrastructuur, als we in 2050 niet meer afhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen. Daar kunnen we beter vandaag mee beginnen dan morgen”. Stedin wil naar een samenleving toe die voor warmte niet afhankelijk is van aardgas. Daarom komt het bedrijf met drie maatregelen, die in lijn liggen met de op handen zijnde schrapping van de aansluitplicht op het aardgasnetwerk.

Inkeerregeling
Zo komt de netbeheerder met een inkeerregeling. Ontwikkelaars krijgen de mogelijkheid om al aangegane contracten open te breken waar aardgas is voorzien maar een elektriciteitsnet ook een mogelijkheid zou zijn. Peters: “Veel ontwikkelaars beseffen dat als ze nú nog huizen bouwen met aardgas, de waarde hiervan op langere termijn zal dalen. Voor die ontwikkelaars die tot inkeer komen, staan wij open en gaan we graag mee om de tafel zitten om te kijken welk alternatief voor aardgas we kunnen kiezen”.

Daarnaast wil het bedrijf, wanneer is ingestemd met de wetswijziging, ontbindende voorwaarden opnemen in de contracten die vanaf dan getekend worden. “De verwachting is dat de wet pas vanaf juli van kracht zal zijn. Maar met dat vooruitzicht willen wij al vanaf nu liever geen contracten meer aangaan met aardgas. Daarom gaan we een ontbindende voorwaarde toevoegen aan alle nieuwe contracten die het mogelijk maakt deze te ontbinden als ze in strijd zijn met de op handen zijnde wetswijziging of zodra gemeenten een wijk aanwijzen als aardgasloos”. Stedin hoopt hiermee per direct ontwikkelaars duidelijk te maken dat bouwplannen mét aardgas geen toekomst hebben.

Tenslotte gaat Stedin in samenwerking met andere gemeenten overeenkomsten sluiten (green deals) waarin het gezamenlijke voornemen wordt uitgesproken om reeds goedgekeurde projecten mét aardgasaansluitingen alsnog te bewegen aardgasloos te realiseren.