Itho Daalderop introduceert een WTW-unit die afzonderlijk in twee zones (woon- en slaapzone) vraaggestuurd ventileert op basis van CO2-metingen. In de woonkamer en de hoofdslaapkamer wordt een RFT CO2 sensor geplaatst die draadloos communiceert met de zoneklep waardoor ventileren op zoneniveau mogelijk wordt. De montage van de zonekleppen kan direct op de unit maar ook elders in het luchttoevoerkanaal naar de woning worden geplaatst.

Deze HRU ECO 300 DUO Zone heeft een capaciteit van 300 m3/h bij 100 Pa. Van de afgevoerde lucht wordt tot 97% van de warmte hergebruikt. De unit heeft verschillende aansluitmogelijkheden waardoor plaatsing achter bijvoorbeeld het knieschot of aan het plafond mogelijk is.

De combinatie van het hoge rendement van de HRU ECO 300, de zonekleppen en de RFT CO2-sensoren in de woon- en slaapzone geven een gunstige EPC-bijdrage. Bovendien is het in veel gevallen mogelijk om de 70% regeling toe te passen op basis van gelijktijdigheid.