Stowa en Stichting Rioned lanceren PerceelTool, waarmee perceeleigenaren en installateurs kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn om slim om te gaan met regenwater. Te denken valt aan een laagte in de tuin tegen wateroverlast door hoosbuien of infiltratie van regenwater om de droogte tegen te gaan.

Als regenwater in de bodem zakt draagt dit bij aan het tegengaan van droogte en overbelasting van de riolering. PerceelTool helpt perceeleigenaren en hun adviseurs bij de keuze van een combinatie aan maatregelen. Deze kunnen uiteen lopen van infiltratievoorzieningen, opslagtank, groenblauw dak, verwijderen van bestrating, verlagen van een deel van de tuin en afvoeren naar de riolering en openbaar gebied. De tool kan kosteloos worden gebruikt.

Hoe werkt het?
Op basis van de indeling, eigenschappen en oppervlakken berekent PerceelTool de hoeveelheid regenwater die een tuin of terrein kan verwerken en de hoeveelheid water die afstroomt naar het openbaar gebied of de riolering. PerceelTool laat zien wat er gebeurt bij kleine buien, langdurige neerslag of bij een hoosbui. Grafieken en animaties tonen de effecten van verschillende (combinaties van) maatregelen.

Op onze nieuwsbrief abonneren